Kurzy posunkového jazyka

Kurzy posunkového jazyka sú na slovensku zriedkavé, ale tu a tam sa ich podarí nájsť. Je to skvelá príležitosť naučiť sa posunkovať a spoznať ľudí z rovnakého prostredia.

Kurzy v OZ Nepočujúce Dieťa

OZ Nepočujúce Dieťa príležitostne organizuje kurzy posunkového jazyka určené pre rodiny detí s poruchou sluchu. Naše kurzy sú zamerané na potreby rodín s malými deťmi. Tomu je prispôsobená preberaná slovná zásoba, ktorá sa sústredí na aktuálne situácie, ktoré rodiny so svojimi deťmi práve zažívajú. Čas na kurze tak využívame skutočne efektívne, bez toho, aby sme učasníkov zahlcovali posunkami, ktoré práve nepotrebujú.

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

Myslím organizuje kurzy slovenského posunkového jazyka. Rozdiel oproti ostatným je v tom, že Nepočujúci lektori učia širokú verejnosť reálny posunkový jazyk Nepočujúcich, s vlastnou gramatikou posunkového jazyka v spojení s kultúrou nepočujúcich. Poskytujú rôzne druhy kurzov, rozdelené podľa modulov (začiatočníci-pokročilí). Pre rodiny s nepočujúcim dieťaťom poskytujú zľavy. Po ukončení kurzu skúškou ako jediné poskytujú certifikát o absolvovaní Ďalšieho vzdelávania.

Kresťanské centrum nepočujúcich Bratislava

Kurzy posunkového jazyka sú určené pre rodiny, ktorých členom je osoba so sluchovým postihnutím a všetkých, ktorí majú záujem stretávať sa a pracovať s nepočujúcimi a chcú prelomiť komunikačnú bariéru mezdi svetom počujúcich a svetom nepočujúcich. Kurz je rozdelený na 3 úrovne a vedie ho nepočujúci lektor.

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku – Banská Bystrica

Kurzy posunkového jazyka sú určené pre rodiny, ktorých členom je osoba so sluchovým postihnutím a všetkých, ktorí majú záujem stretávať sa a pracovať s nepočujúcimi a chcú prelomiť komunikačnú bariéru mezdi svetom počujúcich a svetom nepočujúcich. Prebieha v zimnom a letnom semestri a je rozdelený na 3 úrovne. Prebiehajú pod vedením nepočujúcich a počujúcich lektorov. Okrem výučby na kurze majú kurzisti možnosť stretávať sa s nepočujúcimi aj na rôznych aktivitách.

Effeta

Občianske združenie s rôznymi aktivitami. Kurzy posunkového jazyka robia individuálne, pre rodičov a aj verejnosť po dohode. Venujú sa mnohým aktivitám na poporu informovanosti o nepočujúcich. V Nitre spoluorganizovali pred rokom v septembri akciu Nauč sa posunok – aby sme si rozumeli, za účelom spropagovania tohto jazyka a kultúry nepočujúcich laickej verejnosti. Vydali niekoľko publikácii, vďaka ktorým sa dnes môžeme učiť posunkový jazyk nielen na iných kurzoch, ale aj v pohodlí domova.

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis s podporou Nadačného fondu Telekom organizuje bezplatné kurzy posunkové jazyka v rôznych mestách Slovenska raz ročne. Kurzy trvajú tri dni a sú pre širokú verejnosť, prihlásiť sa môže obmedzený počet účastníkov. Za pár dní sa môžete naučiť základy posunkového jazyka, jeho používania či jeho gramatiky. Vhodný je najmä pre začiatočníkov, ktorí chcú sa chcú priblížiť svetu Nepočujúcich a zoznámiť sa s posunkovým jazykom.

Prešov - Kurz posunkového jazyka

Kurzy učia taktiež Nepočujúci lektori, vedené sú v podobnom štýle, ako kurzy OZ Myslím. Naučíte sa reálny posunkový jazyk Nepočujúcich, s jeho gramatikou v spojení s ich kultúrou. Poskytujú skupinové, víkendové aj individuálne kurzy.

Online slovník posunkov na portáli Nepočujúce Dieťa

Aj na tejto stránke nájdete možnosť ako sa naučiť posunkovať. Vo video slovníku sme sa zamerali na posunky, ktoré využije pri komunikácií s dieťaťom.

Online slovník posunkov na portáli Posunky.sk

Aj na tejto stránke nájdete možnosť ako sa naučiť posunkovať. Slovník obsahuje širšiu slovnú zásobu, avšak nie je vyslovene zameraná na komunikáciu s dieťaťom.

Spracovala: Mirka Tomášková

Komentáre (0)

Pridaj komentár