Spoznávame poruchu sluchu

Obsah tejto kapitoly

O sluchu a poruche sluchu

Ako funguje naše ucho a čo sa v ňom deje, keď sa sluch pokazí? Úvodné informácie Vás zorientujú v základných pojmoch, vysvetlia rôzne druhy poruchy sluchu, čo ich spôsobuje a čo sa s nimi dá urobiť, aby pre naše dieťa nepredstavovali riziko.