Ako funguje sluch

Ucho a jeho časti

Upravené podľa: Matuška O. – Antušeková A.: Rozvíjanie reči sluchovo postihnutých detí raného a predškolského veku. Bratislava, SPN 1992.

Časti ucha - vysvetlivky

  1. Ušnica
  2. Zvukovod
  3. Bubienok
  4. Kladivko
  5. Nákovka
  6. Strmienok
  7. Eustachova trubica
  8. Polkruhovité kanáliky
  9. Slimák
  10. Sluchový nerv

Vonkajšie ucho

Vonkajšie ucho je zložené z ušnice, vonkajšieho zvukovodu a blanky bubienka.

Jeho úlohou je zachytávať zvukové vlny a privádzať ich k bubienku, ktorý rozvibrujú. Zároveň chrání vonkajšie ucho.

Stredné ucho

Stredné ucho obsahuje 3 sluchové kostičky - kladivko, nákovku a strmienok - ktoré prenášajú vibrácie bubienka do vnútorného ucha.

Eustachova trubica spája stredné ucho s nosohltanom. Otvára a zatvára sa, aby vyrovnávala tlak v strednom uchu

Vnútorné ucho

Vnútorné ucho obsahuje rovnovážny aparát, ktorý tvoria 3 polkruhovité kanáliky. Ich úlohou je kontrolovať našu rovnováhu.

Kochlea (slimák) mení mechanickú energiu zvuku na elektrický signál, ktorý je posielaný do mozgu.

Ako počujeme?

1.

Z priestoru k bubienku

Zvuk sa šíri z vonkajšieho ucha (ušnica) cez vonkajší zvukovod smerom k strednému uchu. Zvuk spôsobí, že sa blanka bubienka rozvibruje (podobne ako bubon na hranie).

2.

Od bubienku ku kochlei

Vibrácie sa prenesú na 3 malé kostičky, ktoré sú za blankou bubienka. Kostičky (kladivko, nákovka, strmienok) zosilnia silu vibrácií. Kostičky posunú vibráciu ku kochlei.

3.

Vláskové bunky

Kochlea má špirálovitý tvar a podobá sa na slimačiu ulitu. Je vyplnená tekutinou a obsahuje množstvo malilinkých, na zvuk senzitívnych buniek, ktoré sa často nazývajú “vláskové bunky”. Vibrácie z kostičiek spôsobia, že sa tekutina v kochlei dá do pohybu a tá pohne s vláskovými bunkami. Tento pohyb sa podobá pohybu morskej trávy po tom, čo sa cez ňu preleje vlna.

4.

Sluchový nerv

Tým, že sa vláskové bunky vlnia, spôsobujú malé elektrické impulzy, ktoré sa posunú cez sluchový nerv do mozgu. Tu sa zvuk prevedie na signály, ktoré mozog dokáže rozoznať ako zvuk.

5.

Sluchové centrum

Sluchové centrum je časť mozgu, kde sa signály spájajú s inými informáciami (napr. to čo vidíte, alebo vaše spomienky). To nám pomáha “vedieť”, čo počujeme (napr. počujete trúbenie auta a myslíte si „to trúbi auto“).

Na to, aby ucho fungovalo správne, musia fungovať všetky jeho časti správne. Porucha sluchu nastáva, keď nefunguje správne aspoň jedna jeho časť.

Rovnováha

Rovnováha je kontrolovaná polkruhovitými kanálikmi. Sú to tri trubičky naplnené tekutinou. Keď pohneme telom, pohne sa aj tekutina v kanálikoch, čo spôsobí vyslanie signálu do mozgu. Táto informácia spolu s informáciami z ostatných našich zmyslov nám umožňuje, aby sme si boli vedomí našej pozície a udržali rovnováhu (určite si spomeniete na ten pocit, keď ste sa ako deti točili okolo tyče a motala sa vám hlava). Teraz viete, ktorý orgán je za to zodpovedný.