Ktorí odborníci nám budú pomáhať?

Porucha sluchu si vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov. Na začiatku je niekedy ťažké sa vyznať v ich úlohách. V tomto článku nájdete ich stručné popisy.

Pediater

V prípade podozrenia na poruchu sluchu pediater preskúma aj ďalšie možnosti, prečo dieťa nereaguje tak, ako by ste očákávali. Ak sa jeho podozrenie na poruchu sluchu utvrdí, odošle Vás na vyšetrenie k ORL lekárovi.

ORL lekár

ORL lekár pre deti preskúma ucho Vášho dieťaťa a uistí sa, že v ňom nie je zápal alebo prekážka, ktorá by vysvetlovala zhoršené sluchové reakcie. Ak je na to vybavený, môže vykonať základné vyšetrenie sluchu, ktoré mu pomôže pri rozhodovaní. Následne dieťa odosiela na ORL kliniku.

ORL klinika

Na ORL klinike je špecializovaný personál a vybavenie na komplexné vyšetrenie sluchu dieťaťa. Po absolvovaní týchto vyšetrení dostanete vo väčšine prípadov dobrú predstavu o stave sluchu Vášho dieťaťa.

Foniater

Po stanovení diagnózy foniater predpíše načúvacie aparáty, odobere dieťaťu otlačky uší na vytvorenie individuálnych ušných koncoviek a nakoniec zrealizuje nastavenie načúvacieho prístroja.

Surdopéd - špeciálny pedagóg pre deti s poruchou sluchu

Každé dieťa sa potrebuje rozvíjať a sluch pri tom zohráva kľúčovú úlohu. Surdopéd Vás naučí, ako dieťa rozvíjať, aj napriek tomu, že Vás dobre nepočuje. Ak ovláda posunkový jazyk a máte o to záujem, môže Vám ukázať posunky, ktoré budete používať s dieťaťom. Okrem toho Vám pomôže zorientovať sa v celkovej problematike poruche sluchu.

Logopéd

Logopéd bude s Vami pracovať na rozvoji reči Vášho dieťaťa. Je dôležité nájsť logopéda, ktorý má skúsenosti s deťmi s poruchou sluchu.

Komentáre (6)

Pridaj komentár