Diagnostika poruchy sluchu

Túto kapitolu pre Vás pripravujeme

Prečítajte si zatiaľ informácie na stránke Infosluch.

Obsah tejto kapitoly

Vyšetrenie sluchu – VRA, audiometria hrou, bežná a behaviorálna audiometria

Na to, aby bolo možné zistiť presné prahy počutia dieťaťa alebo overiť efekt načúvacích prístrojov, kochleárneho implantátu, alebo BAHA prístrojov, potrebujeme od dieťaťa získať reakciu na zvuk. Preto vznikli viaceré metódy vyšetrovania sluchu, z ktorých každá je vhodná pre iný vek dieťaťa. Vďaka týmto metódam je možné vyšetriť sluch aj niekoľkomesačným bábätkám.


Skríning sluchu v pôrodnici (otoakustické emisie, OAE, TEOAE)

Na Slovensku je zavedený celoplošný skríning sluchu, takzvané otoakustické emisie (OAE, TEOAE). Vďaka nemu je možné zachytiť nepočujúce deti hneď po narodení a čo najskôr im poskytnúť pomocnú ruku. Ako toto vyšetrenie funguje? Je presné? Čo robiť, keď nám skríning nevyšiel?


Čo je to audiogram a čo nám hovorí o poruche sluchu

Audiogram je krivka počutia. Vyzerá ako tabuľka, do ktorej sú zaznamenané výsledky testov sluchu. Dokáže nám napovedať, aké silné zvuky na rozličných frekvenciách musia byť, aby ich vaše dieťa započulo. Samostatná krivka sa zapisuje pre ľavé aj pravé ucho.


Komentáre (0)

Pridaj komentár