Používanie posunkov pri rozvoji detí s poruchou sluchu

Odpovedať na otázku rodiča „Mám posunkovať so svojím dieťaťom s poruchou sluchu, alebo nie?“ existuje viacero názorov. Odpoveď existuje však len jedna - tá Vaša.

Vy sami sa ako rodina musíte vybrať cestou, ktorá bude pre vás a hlavne pre vaše dieťa najlepšia. Je potrebné zohľadniť všetky faktory, predpoklady dieťaťa, rodinné zázemie, názory odborníkov a nebáť sa pýtať na skúseností iných rodičov.

Dôležité je zozbierať viacero názorov. Jedna názorová skupina vám povie, aby ste s dieťaťom určite neposunkovali, pretože sa nenaučí rozprávať. Vychádzajú z predpokladu, že pre dieťa je posunkovanie jednoduchšie a tak sa nebude namáhať s rečou. Druhá názorová skupina vám povie, že posunky sú absolútnym základom rozvoja nepočujúceho dieťaťa a s rečou mu, práve naopak, pomôžu.

Nie je ľahké sa v týchto protichodných prúdoch zorientovať. Pre lepšie pochopenie tejto neľahkej témy nižšie nájdete informácie o používaní posunkov pri rozvoji detí s poruchou sluchu.

Výber je na vás a je úplne v poriadku, nech sa vyberiete akoukoľvek cestou.  Podstatné je, aby ste na nej boli šťastní.

Posunky sa môžete naučiť aj vďaka nášmu slovníku posunkov. Veľa úspechov pri študiu!

Obsah tejto kapitoly

Ako vám môžu posunky pomôcť

Stále sa môžete stretnúť s názorom, že používanie posunkového jazyka u dieťatka brzdí rozvoj hovorenej reči. Opak je však pravdou. Vďaka posunkom môže mať dieťa veľmi skoro, častokrát ešte pred naučením sa „počuť“ dobré základy jazyka a vytvorenú dostatočnú slovnú zásobu.
Zvladnem sa naučiť posunky?

Vačšina rodičov, ktorí sa rozhodnú so svojim dieťaťom posunkovať, má obavu, že posunky nezvládnu. Pozrú sa na večerné správy a nedokážu si predstaviť, že posunkový jazyk zvládno vo všetkej jeho komplexnosti. Pritom vôbec netreba tak veľa - posunkovanie s dieťaťom je jednoduché a zábavné.
Kurzy posunkového jazyka

Kurzy posunkového jazyka sú na slovensku zriedkavé, ale tu a tam sa ich podarí nájsť. Je to skvelá príležitosť naučiť sa posunkovať a spoznať ľudí z rovnakého prostredia.


Komentáre (0)

Pridaj komentár