Prečo používať posunky - pohľad odborníka

10 dôvodov prečo používať posunky už s malými deťmi

  1. Posunky/ znaky pomáhajú už veľmi malým deťom (okolo 6 mesiacov) uľahčiť porozumenie tomu, čo hovoríme.
  2. Posunky/ znaky výborne spĺňajú podmienku zvizualizovania komunikácie nepočujúcemu dieťaťu.
  3. Používanie posunkov/znakov upútava pozornosť dieťaťa a udržuje ju pri konverzácii. Znižuje riziko vzniku porúch pozornosti (ktoré sú u detí s poruchou sluchu časté), keďže dieťa sa učí svoju pozornosť upriamovať na komunikáciu a na sledovaný jav.
  4. Používanie posunkov/znakov umožňuje už veľmi malým deťom vyjadrovať svoje potreby, voľby (čo chce robiť, jesť, čo ho zaujalo). Už ročné dieťa vie vyjadriť, aký jogurt chce na desiatu.
  5. Používanie znakov pomáha dieťaťu porozumieť tzv. sémantický trojuholník = spojenie medzi predmetom (lopta) – znakom (lopta) – významom (každá lopta je lopta). Porozumenie tohto princípu výrazne pomáha nepočujúcim deťom, ktoré inak nemajú možnosť spoznať, akým predmety označujeme.
  6. Dieťa získava informácie o svete, učí sa myslieť. 18 – mesačnému dieťaťu s poruchou sluchu dávno nestačí ukázať, že chce piť alebo papať. Potrebuje hovoriť o veciach, ktoré ho obklopujú, označovať vlastnosti (veľký, malý, pichľavý, pekný, červená, modrá), vlastníctvo (moje, mamine). Chce hovoriť o udalostiach, ktoré zažilo a ktoré ho čakajú (pobyt u babičky, návšteva u lekára).
  7. Dieťa sa učí uvažovať v systéme jazyka. Deti, ktoré posunkujú alebo znakujú sa učia rozmýšľať v symboloch a týmito symbolmi sa vyjadrovať. Tento proces vytvára výborný základ pre neskoršie používanie iného komunikačného systému – hovorenej reči.
  8. Dieťaťu sa rozširuje slovná zásoba. Bežné počujúce dieťa v 12 mesiacoch vysloví 1-3 slová. Dieťa, ktoré používa znaky už vie označiť celý rad predmetov, osôb, činností. Dokáže znakmi „povedať“, na aké jedlo má chuť, s čím sa chce hrať, akú hračku si chce zobrať so sebou, ukáže, že sa chce napiť maminho mliečka.
  9. Dieťa je pokojnejšie. Takto rozvinutá komunikácia výrazne znižuje frekvenciu „záchvatov hnevu“. Dieťa, ktoré vie vyjadriť svoje potreby má oveľa menej dôvodov hnevať sa.
  10. Komunikácia je základom vzťahu.

Komentáre (0)

Pridaj komentár