Kompenzácia poruchy sluchu

Obsah tejto kapitoly

Nastavenie načúvacích prístrojov, nastavenie kochleárneho implantátu a BAHA

Bez ohľadu na to, ako kvalitné načúvacie prístroje, kochleárne implantáty (KI), či BAHA prístroje má dieťa na ušiach, nebude z nich môcť vyťažiť maximum, pokiaľ nebudú správne nastavené. V najhoršom prípade nebude počuť reč dostatočne na to, aby sa správne vyvíjalo a jedného dňa sa naučilo rozprávať. To by predstavovalo veľké riziko pre jeho budúcnosť v počujúcom svete.


Načúvacie prístroje

Výskumy ukazujú, že jednou zo základných podmienok rozvoja reči a sluchu u detí s ťažkou stratou sluchu je včasné pridelenie načúvacieho prístroja, jeho vhodné a správne nastavenie vzhľadom na poruchu sluchu u dieťatka a taktiež pravidelné nosenie načúvacieho prístroja. Keďže pre väčšinu rodičov je načúvací prístroj novým zariadením od ktorého nevedia čo očakávať, pripravujeme pre vás aktuálny súhrn teoretických aj praktických informácií.


Kochleárny implantát

Kochleárny implantát je elektronické zariadenie, ktoré sa líši od načúvacieho prístroja. Namiesto toho, aby zosilňoval zvuky ako tradičný načúvací prístroj, implantát priamo stimuluje pomocou elektrického signálu sluchový nerv, ktorý vedie zvuk z kochlei do mozgu. Implantát nedokáže vyliečiť poškodený sluch – nie je to transplantát.


Komentáre (0)

Pridaj komentár