Ako vám môžu posunky pomôcť

Čo je to posunkový jazyk? Prečo je používanie posunkov dôležité? V čom vám môžu pomôcť?

Posunkový jazyk je prirodzený jazyk, ktorý používajú v komunikácii nepočujúce deti na celom svete. Vzniká rukami a pohybom hornej časti tela a hlavy, a je preto krásne viditeľný. Nepočujúce deti môžu vďaka posunkom bez problémov vnímať to, čo sa vôkol nich deje a čo im kto chce povedať. Môžu vďaka nemu neskôr bez problémov vyjadriť, čo potrebujú.

Stále sa však môžete stretnúť s názorom, že používanie posunkového jazyka u dieťatka brzdí rozvoj hovorenej reči. Opak je však pravdou. Vďaka posunkom môže mať dieťa veľmi skoro, častokrát ešte pred naučením sa „počuť“ dobré základy jazyka a vytvorenú dostatočnú slovnú zásobu.

Vo chvíli, keď začne vyžívať sluch, po kompenzácii načúvacími prístrojmi alebo kochleárnym implantátom, môže využívať to, čo pozná v posunkoch a prirodzene na to nadviazať pri učení sa slovám hovorenej reči. Posunkami viete taktiež mnohokrát jednoduchšie veci vysvetliť aj v sluchovo náročnejších situáciách.

Pokiaľ je sluchová porucha u dieťatka dobre kompenzovaná a dieťa sa postupne učí počuť a rozumieť zvukom hovorenej reči, obvykle samo prestáva používať posunky a orientuje sa na hovorenú reč. V prípade, že sluchová rehabilitácia nepostupuje podľa očakávaní, máte v posunkovom jazyku efektívny prostriedok, ktorým môžete svoje dieťatko ďalej rozvíjať.

Zíde sa vám to ale aj neskôr v situáciách, kedy nie jeho kompenzačná pomôcka v prevádzke (pri kúpaní, chorobe..) alebo v komunikačne náročnejších situáciách (pri hluku, väčšej vzdialenosti...) . Zíde sa vám aj v situáciách, kedy vysvetľujete komplikované či nové veci.

Komunikácia v posunkoch je dôležitá aj preto, aby dieťa vnímalo, že je pre vás jeho sluchová porucha prirodzenou súčasťou  života a že to, že je dieťa „iné“ pre vás nie je problém.

Preto je taktiež dôležité stretávať sa s inými rodinami so sluchovo postihnutými deťmi, či dospelými nepočujúcimi. Vaše dieťa sa veľmi skoro bude pýtať prečo je „iné“ a nosí svoje „uško“. Ak pozná aj iné deti, ktoré sú „rovnaké“ ako ono, pomôže mu to sa so situáciou lepšie vyrovnať, prijať ju a netrápiť sa tým. Aj pre vás môže byť stretnutie s inými rodinami či nepočujúcimi veľmi obohacujúce.

Zdroj: Když naše díte neslyší, První informace pro rodiče dětí s vadou sluchu, Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., Centrum pro dětský sluch FRPSP www.frpsp.cz

Komentáre (0)

Pridaj komentár