Najčastejšie obavy a mýty spojené s používaním posunkov

Používanie posunkov je opradené veľkou nedôverou a strachom. Počuli sme veľa argumentov, prečo s dieťaťom neposunkovať. Mnohé z nich dokonca z úst odborníkov. Mnohé z nich sú však v zahraničí už dávno vyvrátené a u nás pretrvávajú ako mýty. Prečítajte si odpovede na najčastejšie z nich, aby ste vedeli, či sú pre vás tieto argumenty pri rozhodovaní skutočne dôležité

Obávam sa, že moje dieťa nebude chcieť hovoriť a bude iba posunkovať.

Toto trápi asi najväčšie percento z nás. Áno, vaše dieťatko môže „iba“ posunkovať a nehovoriť ak mu jeho sluch, či ďalšia snaha učiť sa hovoriť neumožnia sa v tomto smere rozvíjať. Väčšinou to ale funguje tak, že dieťa posunkuje hlavne dovtedy, pokým mu jeho slovná (verbálna) zásoba nestačí na to aby vám to povedalo. Akonáhle už bude poznať toľko slov, aby vám to povedalo rečou.. Posunky prirodzene odloží, pretože bude preň rýchlejšie a jednoduchšie vám to povedať ako to posunkovať. A ak mu jeho sluch, snaha učiť sa hovoriť či iný problém neumožnia vám to povedať verbálne. Bude už dostatočne vzdelané na to, aby s vami mohlo komunikovať iným, plnohodnotným spôsobom.

Naučiť sa posunkovať je pre mňa ťažké.

Áno, zo začiatku vám môže pripadať ťažké posunkovať. Chce to iba prax a viac času. Naviac, na začiatok komunikácie s dieťatkom toho nepotrebujete vedieť veľa. Stačí vám pár základných posunkov, (jesť, piť, spať, umyť sa....) ktoré možno používate automaticky. K tomu stačí keď doplníte zopár ďalších „dôležitých“ posunkov pre vaše dieťa (maco, bábika, kočík,auto, vlak, lietadlo...) či označení jemu blízkych osôb (mama, tato, babka, dedo...) a zvyšok sa postupne budete učiť spolu.

Kde sa to môžem naučiť?

Na našom portáli môžete nájsť niekoľko základných posunkov, ktoré pri komunikácii s vaším dieťatkom určite využijete. Taktiež sú na Slovensku združenia, organizácie či ochotný jednotlivci, ktorí vás to vedia naučiť. Zopár tipov na inštitúcie, ktoré organizujú kurzy posunkového jazyka nájdete na tejto stránke.

Ako to mám robiť? Ako mám moje dieťa učiť posunky?

Pre nás počujúcich rodičov nepočujúcich detí je učenie sa prirodzenému posunkovému jazyku nesmierne náročné. Používajú inú gramatiku, inak tvoria vety a spôsob komunikácie v ňom je iný ako napríklad pri posunkovanej slovenčine. Komunikujete tak normálne ako by ste hovorili. Využíva sa gramatika slovenského jazyka a do hovorenej reči len pridáte posunky. Je to metóda, ktorú sa ako počujúci rodičia nepočujúcich detí vieme najrýchlejšie naučiť. Výhodou je taktiež stála verbálna stimulácia, nakoľko stále hovoríte a posunkuje to, čo viete. Dieťa tak dostáva rečový vzor a naviac sa učí aj svoj prvý a najdôležitejší „cudzí jazyk“.

Čo robiť ak to moje dieťa ale posunkuje nesprávne?

Na začiatku, hlavne pri malých deťoch, ukazujú posunky nesprávne. Malé deti ešte nie sú tak motoricky zručné, aby to zvládli bezchybne. Cieľom komunikácie nie je dokonalé prevedenie posunku, ale zmysluplná komunikácia. Časom sa dieťatko naučí posunkovať správne a dovtedy sa vy naučíte čo znamenajú jeho „iné“ posunky.

Ale posunkový jazyk má inú gramatiku ako slovenčina?

Áno, prirodzený posunkový jazyk má inú gramatiku ako slovenský jazyk. Preto väčšina z nás, počujúcich rodičov nepočujúcich detí, využívame skôr posunkovanú slovenčinu . T.j. : Hovorím prirodzene a do hovorenej reči vkladám posunky. Prirodzený posunkový jazyk sa môžete naučiť neskôr, ak vaše dieťa bude navštevovať školu pre nepočujúce deti, či sa budete stretávať s nepočujúcimi a naučia vás to.

Ak už hovorí, tak to predsa nepotrebuje, nie?

Áno, aj nie. V živote sa častokrát stretnete so situáciami, kedy vás dieťa nebude môcť odzrieť alebo nebudete môcť hovoriť. Príklady, kedy sa vám posunky môžu zísť si môžete pozrieť v ďalšom článku. 

Moje dieťa počuje bez odzerania. Takže ho to učiť nemusím.

Práveže ak sa dieťa naučí počuť bez odzerania, hlavne ak má ťažkú alebo veľmi ťažkú poruchu sluchu vedia vám posunky veľmi pomôcť uľahčiť mu komunikáciu. Skúste si to sami vypnúť zvuk v televízore pri pozeraní správ a uvidíte čo viete „odzrieť“ z pier moderátorov. Vaše dieťa sa cíti veľmi podobne, pokiaľ sa nenaučilo odzerať. Posunky sa naučí rýchlejšie ako odzrieť také množstvo slov. Naviac, keď zvolíte ako spôsob komunikácie „posunkovanú slovenčinu“ a spolu s použitím posunkov budete vždy hovoriť, podporíte u neho aj správny rozvoj reči.

Komentáre (0)

Pridaj komentár