Čo môžem urobiť pre rozvoj nepočujúceho dieťaťa už dnes?

Zistili ste, že vaše dieťatko je nepočujúce? Uvažujete, ako ho budete rozvíjať, kým sa naučí počuť a hovoriť? Čakáte na pridelenie načúvacích prístrojov? Ste čakatelia na implantáciu?

Nemusíte čakať, kým mu budú pridelené načúvacie prístroje, či kochleárny implantát a naučí sa vás dobre počuť. Komunikovať môžete už dnes.

Čo teda môžete urobiť pre svoje dieťa teraz?

  • Očný kontakt – Byť pre nepočujúce dieťa zaujímavý objekt na pozorovanie je nesmierne dôležité! Ako na to si môžete prečítať v sekcii o očnom kontakte.
  • Hrajte sa spolu s dieťatkom. Sadnite, ľahnite si k nemu, pozorujte čo ho práve zaujíma a pokúste sa to využiť na spoločnú hru.
  • Veľa sa ho dotýkajtesmejte sa spolu. Aj napriek sluchovej poruche je to stále hlavne DIEŤA, ktoré chce BYŤ ŠŤASTNÉ!
  • Nebojte sa zvýrazniť neverbálnu komunikáciuvyžiť mimiku, pantomímu, gestá.. Všetko čím dieťa môže komunikovať s okolím a zároveň to môže ľahko vnímať.
  • Zvážte či nezačať používať posunkový jazyk. Ak sa preňho rozhodnete, používajte posunkový jazyk vždy spoločne s hovorenou rečou.
  • Pozrite si ďaľšie všeobecné pravidlá komunikácie s dieťatkom s poruchou sluchu
  • Dovoľte si prežiť všetky emócie, ktoré ako rodičia detí s handicapom prežívame.
  • Pokúste sa nájsť silu a čas na preštudovanie ďalších informácii, ktoré vám pomôžu vzačiatkoch lepšie sa zorientovať. Nájdete ich v sekcii príručka rodiča. Nebojte sa spýtať ostatných rodičov, čo pomohlo práve im.
  • Nezabudnite, že aj po vás prídu rodičia, ktorí sa budú cítiť presne tak, ako vy v tomto momente. Myslite na nich a keď príde ten správny čas, pomôžte im zdieľaním vlastnej skúsenosti. Zdieľajte svoj príbeh, napíšte im vašu skúsenosť či radu. Aby si už nemuseli v izolácii prechádzať tým, čím aj vy.

Komentáre (0)

Pridaj komentár