Prečo je dôležité začať čo najskôr

„Nebojte sa mamička. On to dobehne. Máte čas...“ Niečo podobné ste možno počuli aj vy. Pri počujúcich deťoch to platiť môže. Ale je to tak aj pri deťoch s poruchou sluchu? Pravda je taká, že bez našej pomoci dieťa svojich rovesníkov dobehne len veľmi ťažko.

Kým počujúce dieťa má vo veku 12 mesiacov za sebou tisíce hodín skúmania sveta počúvaním, mozog nepočujúceho dieťa bol o tieto skúsenosti ochudobnený. Dieťaťu je potrebné zabezpečiť správnu kompenzáciu sluchu a pomôcť mu v jeho rozvoji. Začať by sme mali ideálne vo veku okolo 6 mesiacov. Pokiaľ ste na poruchu sluchu prišli neskôr, nebojte sa, že ste všetko stratili - začnite čo najskôr ako to bude možné.

Prečo je tak dôležité poskytnúť dieťaťu načúvacie prístroje a ranú starostlivosť od veku 6 mesiacov?

  • Do 3 rokov je mozog dieťaťa ako „špongia“, odborne hovoríme o neuroplasticite mozgu. Učí sa rýchlejšie a ľahšie ako kedykoľvek potom. Stačí málo a výsledok je obrovský, s ešte väčším dopadom na jeho ďalší vývoj. No ak dieťa nepočuje, nedostávajú sa k nemu dôležité podnety a informácie. Pokiaľ čo najskôr nevyhľadáme odbornú pomoc - surdopéda - a nezabezpečíme dieťaťu vhodnú kompenzáciu sluchu, ponecháme ho aj naďalej v tomto informačnom vákuu. To môže mať zásadný vplyv na rozvoj jeho schopností.
  • Vek 0 - 3 roky je nesmierne dôležitý z hľadiska rozvoja sluchu a reči. Práve v tomto období sa vytvárajú zodpovedajúce neurónové prepojenia v mozgu, čo má zásadný vplyv na jeho budúce možnosti. Ak dieťatko „počuje“ s kompenzáciou sluchu v tomto veku, môže dobehnúť zameškané obdobie, kedy nepočulo. Mnohé deti sa dokonca môžu naučiť rozumieť reči bez odzerania. No platí aj opak. Pokiaľ toto obdobie premeškáme, môže byť veľmi náročné naučiť dieťa rozumieť sluchom a následne rozprávať.
  • Prvé tri až štyri roky života človeka sú dôležité nielen z hľadiska jeho psychomotorického vývinu, ale taktiež z hľadiska základného začlenenia dieťaťa do spoločnosti. Je dokázané, že deti, ktoré nemali príležitosť nadväzovať a vytvárať si vzťahy v štvrtom roku života v skupine rovnako starých detí, nevedeli nadviazať a udržovať priateľstvá ani neskôr (Prof. PhDR. Matějíček Zdeněk, CSc. – „Co, kdy a jak ve výchově dítětě“). Preto je dôležité, aby v tomto veku malo dieťa vybudované komunikačné schopnosti, na ktorých je potrebné pracovať dlho pred tým.
  • Rodičovská dovolenka, ktorá v tomto veku prebieha nám dáva priestor venovať sa zvýšeným potrebám dieťaťa. Stačí ak budeme vedieť ako na to a určite to zvládneme - my a aj ostatní členovia rodiny.
  • Kým je dieťatko malé, je pre nás rodičov prirodzené hovoriť na neho jednoduchšie, ako keď už je väčšie.

Nezabudnime, že je dôležité rozvíjať aj iné zručnosti dieťatka okrem sluchu - hrubú motoriku (pohyb), jemnú motoriku (prácu rúk a prstov), zrakové vnímanie, podporiť ich sociálny a rozumový vývoj, pretože všetky tieto schopnosti majú priaznivý vplyv na rozvoj sluchu a reči.

Komentáre (0)

Pridaj komentár