Toto je miesto, kde môžete hľadať dávať rady, podporu a priateľstvo.

V našej komunite sú výnimoční ľudia, inšpiratívne myšlienky a zaujimavé udalosti. Od teraz ich môžete nájsť všetky pod jednou strechou. Spolu dokážeme pre naše deti urobiť Viac.


Čo tu môžete nájsť?

Príručka rodiča

Pomôže Vám pochopiť, čo robiť ďalej

Kniha Dieťa s poruchou sluchu

Skvelá kniha so všetkými informáciami

Slovník posunkov

Video-slovník, s ktorým Vám to pôjde ľahko

Rodičovská poradňa

Rodičia dobrovoľníci radia ostatným

Mapa používateľov portálu

Objavte priateľov vo Vašom okolí

Kurzy posunkov

Kurzy určené špeciálne pre rodičov

Aktuality

Čerstvé zaujímavosti z uškovského sveta

Diskusné fórum

Poraďte sa a diskutujte s ostatnými

Súkromné správy

Nadviažte jednoducho prvý kontakt


Články z príručky

Blogové príspevky

Najnovšie pokecové príspevky

Najnovšie komentáre

 • Nepočujúce dieťa oslavuje päťročnicu - pospomínajte si s nami
  Martinka aj my Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu. Vďaka takýmto slovám dostávame energiu hľadať ďalšie "AKO NA TO" ... "AKO TO SKÚSIME VYMYSLIEŤ", Máme nádej, že podporu, ktorú sme Vám poskytli my, posuniete ďalej k niekomu, koho na Vašej ceste stretnete. Želáme všetko dobré Vám, synovi aj celej rodine. Srdečne Lubka Majtánová
 • Nepočujúce dieťa oslavuje päťročnicu - pospomínajte si s nami
  Ja sa Vám chcem poďakovať zo srdca za Vašu prácu, veľmi ste nám pomohli keď nášmu synovi v 6-tich rokoch diagnostikovali stredne ťažkú poruchu sluchu, nevedeli sme na koho sa obrátiť a skúšali sme všetko možné, Vy ste nás pomohli nájsť tých správnych lekárov a ľudí, ďakujeme zo srdca
 • Aktuálne informácie - zdravotná starostlivosť, zápisy do škôl a ako vám vie pomôcť Nepočujúce dieťa
  Oficiálne stanovisko z Centra pre deti s poruchami sluchu NÚDCH v Bratislave nájdete v prílohe.
 • Nájde štát peniaze na pomoc deťom s poruchou sluchu? Stačí iba milión
  Dobrý deň Veronika.Premýšlam, aká je vaša otázka konkrétnejšie. Odpíšem zoširšia, potom viac zafokusovane na terénnu ranú starostlivosť a ak by ste mala dalšie otázky, kľudne napíšte.Situácia v oblasti možností podpory rodín s deťmi s poruchami sluchu je v širšom kontexte na ceste k zlepšovaniu. Na viacerých miestach v ORL oblasti, surdopedickej a logopedickej starostlivosti existujú odborníci, na ktorých je možnosť sa obrátiť. Vo viacerých centrách včasnej intervencie je možnosť požiadať o podporu v sprevádzaní rodiny a poradenstve v širšom slova zmysle aj pre naše rodiny. To sú dobré správy. Či je týchto "miest pomoci" dostatok?Žiaľ. Nie je. Ako rodičia často musíme hľadať alternatívy a nie vždy ich vieme nájsť v našom meste, kraji, či iba na Slovensku. V užšom pohľade zameranom špecificky na terénnu ranú starostlivosť pre rodiny s poruchou sluchu je situácia podobná ako v roku 2018. Pred rokom 2018, v roku 2018 intenzívne a následne od r.2019 bolo viacero aktivít v týchto témach, aby sa našlo systematické riešenie. Stretnutia, rokovania, diskusie, okrúhle stoly, kampaň a iné aktivity. V tejto spoločnej iniciatíve Nadácie Pontis pri Nadačnom fonde Telekom v spojení s viacerými odborníkmi aj naším zapojením sa nepodarilo tu a teraz nájsť riešenie, ktoré by s podporou rodín systematicky podporovalo možnosť terenej práce v rodinách. Podpora nadácie v podobnom merítku ako bol program Mobilný pedagóg v dnešnej dobe nie je dostupná. Dnes sa však rysujú dalšie buduce možnosti. VUDPAP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie tvorí štandardy k ranemu poradenstvu. Spolu s odborníčkami sme za rodičov súčasťou pracovných skupín. Toto dáva nádej na vytvorenie základov pre budúce poradenstvo. Aby sa však terénna starostlivosť stala systémovo dostupnou Čo je však to čo môžete ako rodič hľadať dnes?Existuje niekoľko odborníkov, ktorí majú tú možnosť vycestovať aj priamo do rodín. Nie je ich však veľa a väčšinou cestujú na vlastných vozidlách do rodín a hľadajú na túto službu zdroje. Teda táto služba nie je nárokovateľná tu a teraz. Viete však ísť do Centier špeciálnopedagogického poradenstva - CŠPP a hľadať spoluprácu so surdopédom. V knihách Máme dieťa s poruchou sluchu autorky doplnili aj zoznam týchto miest. Tu si ich môžete online prelistovať - www.nepocujucedieta.sk/kniha-2 nájdete ich na konci kníh. Veľmi vám držím palce, aby ste našli dostatok energie, príležitostí a podpory na vašej ceste. A ak sa chcete pridat do týchto aktivít viac, napíšte. Srdečne pozdravujem. Lubka Majtánová
 • Otvárame ďalší kurz posunkovej komunikácie pre rodičov
  Dôležitý OZNAM:Vzhľadom na prevenciu a zachovanie bezpečnosti všetkých presúvame začiatok konverzačných kurzov posunkov na 6.apríla. Kurzovné upravujeme o alikvotnú čiastku celkovo 100€, ktoré v sebe zahŕňajú 5 intenzívnych 3 hodinových kurzov posunkov.  Máme ešte 3 voľné miesta :) prihlásiť sa môžete tu -  docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepmDiboxX-fi2CSJEpgVd2XnvvsfhrSypOP2EgluNiYcpD4Q/viewform

Spájame sa, zdieľame skúsenosti a pomáhame si, sme Komunita rodín a priateľov detí s poruchou sluchu

Nie sme jediní, ktorým záleží na osude nepočujúcich detí.

Naše aktivity podporujú skvelí ľudia v týchto spoločnostiach