Poukázanie 2% z dane - ako na to v roku 2024?

pred rokom

Veríme, že aj v roku 2024 budete chcieť darovať dve percentá zo svojich daní na podporu dobrých vecí. Ďakujeme, ak ste sa rozhodli práve pre OZ Nepočujúce dieťa. 

 

Na poukázanie vašich 2 % budete potrebovať oficiálne tlačivá Finančnej správy. Tlačivá v inom formáte nebudú úradom akceptované a vaše 2% prepadnú.

 

Ako darovať 2% (tlačivá pre rok 2024)

 

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
 2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Vyplňte formulár „Vyhlásenie – POZOR - riadok 13 sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (napr. sumu 12,344 € zapíšete ako 12,34 € a sumu 12,345 € ako zapíšete 12,35 €). IČO zarovnajte smerom doprava. Odporúčame vyplniť aj telefónne číslo, aby Vás daňový úrad v prípade komplikácií mohol kontaktovať. Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.
 4. Do 30.04.2024 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad.

 

Ako darovať 3%

3% môžete darovať, ak ste v roku 2023 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. Organizácia alebo osoba, ktorej ste takto pomáhali, vám vystaví potvrdenie s určeným obsahom, ktoré priložite k vyššie uvedeným tlačivám. Ak ste pomáhali OZ Nepočujúce Dieťa, o potvrdenie môžete požiadať na info@nepocujucedieta.sk.

 

Ak PODÁVATE daňové priznanie

Ak podávate daňové priznanie, tlačivá uvedené vyššie nebudete potrebovať. V daňovom priznaní sú určené kolónky, do ktorých sa vypĺňajú údaje príjemcu dvoch percent. Naše údaje nájdete nižšie.

 

Chceme Vám za poukázanie 1,0 % (2 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma)

 

Údaje pre darovanie 2% pre OZ Nepočujúce dieťa

 

 • IČO/SID: 42416825 (SID prázdne) - IČO zarovnajte doprava (tj. ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním).
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Názov: NepocujuceDieta.sk
 • Sídlo – ulica: Krasovského
 • Súpisné/orientačné číslo: 3742/13
 • PSČ: 85101
 • Obec: Bratislava

 

Ďakujeme, že svojimi 2%, či 3% podporujete organizácie, ktoré robia dobré veci pre nás všetkých!

Komentáre (0)

Pridaj komentár