O rozvoji iných schopností

Blogy na tému O rozvoji iných schopností

Ako prebudiť u dieťaťa záľubu v čítaní?

  Máme tu marec - mesiac knihy. A keďže my v OZ Nepočujúce dieťa knihy milujeme a uvedomujeme si význam čítania pre deti s poruchou sluchu, prinášame vám zopár dobrých tipov, ako rozvíjať čitateľské zručnosti vášho dieťatka už od raného detstva.     Je viacero dôvodov, prečo viesť už od najútlejšieho veku vaše bá