Konferencia o bezdrôtových technológiách pre deti s poruchou sluchu prichádza na Slovensko

pred 3 rokmi

Článok aktualizovaný k 29.4.2021

 

Ako jeden zo spoluorganizátorov vám prinášame možnosť zúčastniť sa 18. mája bezplatnej online konferencie

„Bezdrôtové technológie a dieťa s poruchou sluchu “ 

Pozvanie platí pre odborníčky a odborníkov prichádzajúcich do kontaktu s deťmi s poruchou sluchu, ale taktiež a v neposlednom rade aj pre rodičov.

Prečo je dobré sa zúčastniť?

 

  • Chcete vedieť ako môžete skvalitniť počutie a porozumenie detí s poruchou sluchu s použitím bezdrôtových technológií?
  • Aké sú možnosti riešení pri deťoch s rôznymi kompenzačnými pomôckami?
  • Zistiť, ako vyzerá ich využiteľnosť pri deťoch v škôlke, škole, či vo všeobecnosti na Slovensku?

Dozviete sa aktuálne skúsenosti odborníkov s rôznorodým využitím bezdrôtových technológií pre rôzny vek detí.


Konferenciu organizuje Institut sociálního  zdraví Univerzity Palackého Olomouc ako jeden z výstupov projektu „ Podpora efektívnejšieho využívania bezdrôtovej technológie u  detí s poruchou sluchu “, s grantovou podporou Technologickej Agentúry Česká republika(TA ČR). Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života detí s poruchou sluchu  a ich lepšie začlenenie do škôl a celej spoločnosti. S tým súvisí aj ďalší zámer projektu, ktorým je zvýšenie využívania bezdrôtových kompenzačných pomôcok u detí a súčasne zvýšenie povedomia o týchto bezdrôtových technológiách pri kompenzácií porúch sluchu.

Program konferencie nájdete na konci článku alebo tu. Konferencia prízvukuje praktické skúsenosti odborníkov s prínosom bezdrôtovej technológie ako kompenzačnej pomôcky v rôznych fázach vývinu dieťaťa s poruchou sluchu. V prílohe nájdete pozvánku a kompletné informácie k pripravovanej konferencii nájdete tuhttps://oushi.upol.cz/konference-sluch/ 

Kedy sa koná konferencia a ako sa prihlásiť?

Konferencia sa uskutoční dňa 18.5.2021. Pre účasť je potrebné sa zaregistrovať v registračnom formulári.


Pre koho všetkého môže byť prínosom?

Konferencia sa je určená pre foniatrov, pediatrov, klinických logopédov, pracovníkov špeciálno-pedagogických centier, pracovníkov CVI, rodičov a iných odborníkov, ktorí poskytujú služby v tejto oblasti učiteľov materských a základných škôl, ktorí vzdelávajú žiakov s poruchou sluchu.

Chcete sa niečo ku konferencii spýtať?

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať priamo hlavného organizátora na emailovej adrese sluch@oushi.upol.cz.Program odbornej konferenciezobrazí sa vám po kliknutí sem.

_____________________________________
Bezdrôtové technológie a dieťa s poruchou sluchu - 18. 5 .2021, 9:00 – 14:00, online

8:50  Prihlasovanie účastníkov : https://cesnet.zoom.us/j/96970016509 

9:00 - 9:10  Darina Tarcsiová - Úvodné slovo

9:10 - 9:20  Peter Tavel - Úvodné slovo

9:20 - 9:40  Kristýna Gábová – Projekt Rozhovory o zdraví

9:40 – 10:00  Jakub David - Špiónské ucho v praxi u uživatelů sluchadel

10:00 – 10:30  Lukáš Bauer - Špiónské ucho v praxi u uživatelů kochleárních implantátů

10:30 – 10:50  Prestávka

10:50 – 11:10  Radka Horáková - Bezdrátové technologie u dětí s vadou sluchu v raném a předškolním věku

11:10 – 11:30  Lenka Doležalová - Využití bezdrátové technologie u dětí se sluchovým postižením ve školním věku

11:30 – 11:50  Martina Rzymanová, Silvia Hovorková - Používanie bezdrôtovej technológie na Slovensku (skúsenosti  poradenských pracovníkov)                                 

 

11:50 - 12:30  - Prestávka na obed


12:40 – 13:40 Pracovné skupiny – súbežne A, B, C, D, E

A – Jakub David - Špiónské ucho v praxi u uživatelů sluchadel 

https://cesnet.zoom.us/j/91959563056 
B - Lukáš Bauer - Špiónské ucho v praxi u uživatelů kochleárních implanátů

https://cesnet.zoom.us/j/99204282983 
C - Radka Horáková - Bezdrátové technologie u dětí s vadou sluchu v raném a předškolním věku

https://cesnet.zoom.us/j/96058263969 
D – Lenka Doležalová - Využití bezdrátové technologie u dětí se sluchovým postižením ve školním věku 

https://cesnet.zoom.us/j/97203852811 
E - Martina Rzymanová, Silvia Hovorková - Používanie bezdrôtovej technológie na Slovensku ( skúsenosti poradenských pracovníkov)

https://cesnet.zoom.us/j/96970016509 

13:50 – 14:30 Závery pracovných skupín a záverečná diskusia https://cesnet.zoom.us/j/96970016509 

 

 

Konferencia je bezplatná a organizovaná v spolupráci s:

 Ste rodičom dieťaťa s poruchou sluchu?

Povedzte nám do 6.5.2021 svoju skúsenosť s využívaním, prípadne nevyužívaním bezdrôtových technológii v krátkom zmapovaní rodičovských skúseností od odborníčok a spoluorganizátoriek Silvie Hovorkovej a Martiny Rzymanovej. 
Vyplniť ho môžete kliknutím sem: https://forms.gle/M6L3EQkKJmJnPjQL6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre (1)

  • Milí rodičia! V rámci konferencie odznie aj príspevok odborníčok a spoluorganizátoriek konferencie Silvie Hovorkovej a Martiny Rzymanovej ohľadne využívania bezdrôtových technológii u nás, na Slovensku. Boli by rady, keby ako podklad pri jeho spracovaní slúžili vaše osobné skúsenosti s bezdrôtovými technológiami. Preto vás chceme veľmi pekne poprosiť o zdieľanie vašich skúseností prostredníctvom krátkeho dotazníku do 6.5.2021. Budeme vďační za odpovede každému z vás, či už dané technológie využívate, alebo nie. Dotazník, s otázkami na danú tému nájdete na linku  forms.gle/M6L3EQkKJmJnPjQL6  a určite vám nezaberie viac ako pár minút vášho času. Vopred vám za to ďakujeme.P.S.: Ešte sa môžete prihlásiť vy, či odborníci ktorí pracujú s vašimi deťmi s poruchou sluchu cez registračný formulár vyššie. Tešíme sa na vás!
Pridaj komentár