Skupina pre obhajobu SP detí

Skupina pre obhajobu práv detí s poruchou sluchu pri OZ NepocujuceDieta.sk vznikla, aby sa o dobrých myšlienkach rozprávalo na jednom mieste a aby ich presadzovanie malo čo najlepšiu šancu na úspech. Skupina sa venuje formulácií a presadzovaniu kľúčových zmien v starostlivosti o deti s poruchou sluchu.

Aktuálny program skupiny

  • Zavedenie národných smerníc a nových postupov pri vyšetrovaní sluchu a nastavovaní načúvacích prístrojov - našim cieľom je, aby bolo vyšetrovanie a nastavovanie na svetovej úrovni a deti tak mali správne nastavené načúvacie aparáty rýchlejšie, ako je tomu dnes.
  • Zvýšenie príplatku zdravotných poisťovní za načúvacie prístroje pre deti od 0 do 18 rokov - cieľom je, aby každá rodina mala možnosť dať svojmu dieťaťu načúvací aparát, ktorý zohľadňuje detský sluch a poskytuje mu viac sluchových podnetov

Štruktúra skupiny

Skupina je zložená z výkonnej rady, ktorá určuje jej smerovanie a prostriedky na dosahovanie zvolených cieľov a poradnej skupiny, ktorá rade predkladá pripomienky a návrhy k predkladaným dokumentom.

Ako môžete pomôcť Vy?

Vôbec nie je treba veľa a predsa nám môžete pomôcť:

  • Pridajte svoj hlas podpory skupine pre obhajobu práv - zvýšite tak váhu jej slovách pri rokovaniach s ľuďmi a orgánmi, ktoré môžu zmeniť životy našich detí. Začiarknite políčko "Podporujem skupinu pre obhajobu práv" vo svojom profile alebo počas registrácie na portáli
  • Ak máte viac času a chceli by ste pomôcť pripomienkovaním predkladaných návrhov, môžete tak spraviť začiarknutím príslušného políčka vo Vašom profile alebo počas registrácie na portáli