Kniha Máme dieťa s poruchou sluchu

Máte doma nepočujúce dieťatko alebo ste práve zistili, že porucha sluchu sa odteraz stane každodennou súčasťou vašej rodiny? Chceme vás povzbudiť. Aj keď to možno teraz vyzerá nepredstaviteľne… Táto situácia sa dá zvládnuť. Vy ju viete zvládnuť! Zdieľame toto presvedčenie s vami ako rodičia nepočujúceho chlapca a aj ako Rodičovskí poradcovia, ktorí cestu nepočutím prešli dodnes s viac ako 500 rodinami detí s poruchou sluchu. Ak budete mať otázky, kľudne nám napíšte na info@nepocujucedieta.sk. Srdečne, Lubka a Feri Majtánovci, zakladatelia portálu.

Čo očakávať od kníh Máme dieťa s poruchou sluchu 1 a 2?

Sú to informáciami, rodičovskými skúsenosťami a užitočnými tipmi nasiaknuté unikátne publikácie 3 popredných odborníčiek na Slovensku. Knihy vytvorili Silvia Hovorková, Martina Rzymanová a Darina Tarcsiová s cieľom podporiť rodičov aj odborníkov. Rodičom nepočujúcich detí umožniť ľahšie prekonať informačnú bariéru, ktorá s oznámením diagnózy prichádza. Odborníkov a študentov poskytnúť na jednom mieste komplexné a ucelené informácie z problematiky s vierou, že sa rady odborníkov venujúcim sa deťom s poruchami sluchu sa rozšíria. Podporí sa vznik multidisciplinárnych a transdisciplinárnych tímov, ktoré by pracovali v prospech týchto detí.

Milí rodičia, vezmite si obľúbený nápoj a pripravte sa na obsiahle čítanie. Čaká vás 1000 strán informácii, ktoré vám pomôžu v starostlivosti o nepočujúce deti nielen v prvých rokoch, ale aj pri množstve otázok v ďalších rokoch, keď to deti s poruchou sluchu najviac potrebujú. Knihu nemusíte čítať po poradí.Odporúčame vám začať druhou knihou a vyberať si kapitoly. Kľudne si prečítajte iba to, čo sa vás ako rodiny aktuálne dotýka. Ku knihám sa môžete opätovne vracať, tak, ako budete kráčať vašou vlastnou cestou za počutím a komunikáciou. Predtým sa však potešte videom z krstu prvej z nich:


Ako s ku knihám dá dostať?

Elektronickú verziu kníh si môžete vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis bezplatne stiahnuť vo formáte PDF, alebo listovať online. Stačí, že kliknete na ktorúkoľvek z nich.

   Kniha Máme dieťa s poruchou sluchu - diel 1
   Kniha Máme dieťa s poruchou sluchu - diel 2

Ak ste zástancom tlačených kníh, môžete si ich zakúpiť v Dobrom obchode na Sashe, kliknutím na nasledujúci link. Knihy štandardne odosielame 2x do mesiaca, na začiatku a ku koncu mesiaca. Výtlačky kníh Máme dieťa s poruchou sluchu na Sashe.

Čo nájdete v prvej časti knihy?

V prvej knihe nájdete predovšetkým teoretické kapitoly, ktoré sú pomerne podrobne spracované. Zahŕňajú najmä informácie o poruche sluchu, jej príčinách, vzniku a akými metódami sa diagnostikuje. Dočítate sa aj o rôznych sluchových pomôckach – načúvacích prístrojoch, kochleárnych implantátoch, prístrojoch BAHA, ktoré sú základným predpokladom pre otvoreniu sa svetu zvukov. Bez ohľadu na typ sluchovej pomôcky, platí fakt, že vhodne zvolenou a správne nastavenou sluchovou poôckou sa vaša cesta počutím začína. Vaše dieťa na tejto ceste bude potrebovať hlavne vás, rodičov. Vašu každodennú pomoc s podporou odborníkov. Autorky zaradili do knihy aj kapitolu o komunikačných metódach a o význame ranej intervencie u detí s poruchou sluchu. Dozviete sa v nej tiež o kultúre a komunite Nepočujúcich, vzdelávaní detí s poruchou sluchu a akým spôsobom žiadať o podporu zo strany štátu.

Čo nájdete v druhej časti knihy?

V druhej knižke sú najmä praktické informácie o tom, ako rozvíjať komunikáciu s dieťaťom, ktoré má poruchu sluchu, ako rozvíjať jeho sluchové, rozumové schopnosti a ako podporovať jeho vývin. Môžete si v nej prečítať aj procese vyrovnávania sa s diagnózou, ale aj o výchove dieťaťa s poruchou sluchu v rodine. Autorky v nej priniesli aj kapitoly o vzdelávaní detí s poruchou sluchu a praktické návody, ako postupovať pri výbere a nástupe do škôlky a školy. Celá publikácia je popretkávaná užitočnými tipmi a rodičovskými skúsenosťami.

Prajeme vám príjemné čítanie!