Kniha Máme dieťa s poruchou sluchu

Máte doma nepočujúce dieťatko alebo ste práve zistili, že porucha sluchu sa odteraz stane každodennou súčasťou vašej rodiny? Nezúfajte. Vyrovnať sa s ňou nie je vždy jednoduché. Predovšetkým, ak ide o naše vlastné dieťa. Predstavujeme vám unikátnu knihu Máme dieťa s poruchou sluchu, ktorá vás prevedie svetom nepočujúcich detí a ich rodičov.

Kniha Máme dieťa s poruchou sluchu je komplexnou príručkou, ktorá by nemala chýbať v žiadnej rodine nepočujúceho dieťatka. Pozostáva z dvoch častí a jej autorkami sú odborníčky Silvia Hovorková, Martina Rzymanová a Darina Tarcsiová, ktoré spísali svoje odborné poznatky a skúsenosti z poradenskej praxe. Obe knihy majú 400 strán a ich osobitosť spočíva aj v tom, že autorky do nich zapracovali pohľad pedagógov a lekárov, s ktorými boli v kontakte a obohatili ich aj o výpovede samotných rodín, ktoré majú doma sluchovo postihnuté dieťa. Knihy určite nenahradia pravidelnú spoluprácu s odborníkom, ale môžu byť dobrým návodom, ako porozumieť lepšie svojmu dieťaťu a dostať sa k serióznym dostupným zdrojom.

Čo nájdete v prvej časti knihy?

V prvej knihe nájdete predovšetkým teoretické kapitoly, ktoré sú pomerne podrobne spracované. Zahŕňajú najmä informácie o poruche sluchu, jej príčinách, vzniku a akými metódami sa diagnostikuje. Dočítate sa aj o kompenzačných pomôckach – načúvacích prístrojoch a kochleárnych implantátoch, vďaka ktorým sa počutie dieťaťa môže výrazne zlepšiť. Autorky zaradili aj kapitolu o komunikačných metódach a o význame ranej intervencie u detí s poruchou sluchu. Dozviete sa v nej aj o kultúre a komunite Nepočujúcich, vzdelávaní detí s poruchou sluchu a akým spôsobom žiadať o podporu zo strany štátu.

Čo nájdete v druhej časti knihy?

V druhej knižke sú najmä praktické informácie o tom, ako rozvíjať komunikáciu s dieťaťom, ktoré má poruchu sluchu, ako rozvíjať jeho sluchové, rozumové schopnosti a ako podporovať jeho vývin. Môžete si v nej prečítať aj procese vyrovnávania sa s diagnózou, ale aj o výchove dieťaťa s poruchou sluchu v rodine. Autorky v nej priniesli aj kapitoly o vzdelávaní detí s poruchou sluchu a praktické návody, ako postupovať pri výbere školy.

Tlačenú knihu získate darovaním na Dobrej krajine

Tlačovú verziu knihy môžete získať aj poukázaním daru na Dobrej krajine. Ak darujete aspoň 15 eur na náš projekt Máme dieťa s poruchou sluchu, budete si môcť vyzdvihnúť jednu z kníh priamo v Nadácii Pontis v Bratislave. Ak sa rozhodnete podporiť náš projekt darom, ktorého hodnota bude aspoň 18,35 eur, vami vybraný prvý alebo druhý diel knižky vám pošlú priamo na vašu adresu.

Každý váš dar poputuje na podporu nášho občianskeho združenia Nepočujúce dieťa, ktoré sa venuje rodinám s deťmi s poruchami sluchu. Za vašu podporu vám srdečne ďakujeme. Ďakujeme aj Nadačnému fontu Telekom pri Nadácii Pontis za významnú pomoc a podporu rodinám detí s poruchou sluchu a za podporu pri vydaní oboch častí knihy.

Získajte elektronickú verziu

Obe časti knihy si môžete bezplatne stiahnuť vo formáte PDF. Stačí, že kliknete na ktorúkoľvek z nich.

   Kniha Máme dieťa s poruchou sluchu - diel 1
   Kniha Máme dieťa s poruchou sluchu - diel 2