Aktivity a projekty

Pri plánovaní našich aktivít sa zameriavame predovšetkým na rodiny detí s poruchou sluchu vo veku 0 - 3 roky. Tieto rodiny považujeme za najzraniteľnejšie, pretože ich deti sa práve nachádzajú v najkritickejšom období vývinu a preto každé zaváhanie našej spoločnosti má pre ne najzávažnejšie následky. Našim cieľom je spojiť tieto rodiny a pomôcť im dať dieťaťu najviac, ako sa len dá.

Projekty a aktivity, ktoré v súčasnej dobe realizujeme

  • Podpora vzniku 1. audiocentra na Slovensku
  • Portál NepocujuceDieta.sk a jeho využitie pre ďalšie znevýhodnené komunity
  • Program rodičovskej pomoci
  • Skupina pre obhajobu práv detí s poruchou sluchu
  • Pravidelné stretnutia nepočujúcich detí a ich rodín v Bratislave
  • Pravidelná rodičovská skupina v Bratislave
  • Podpora stretnutí detí a rodičov mimo Bratislavy
  • Tvorba video-slovníka posunkov
  • Administrácia audiologických vyšetrení slovenských detí v Brne
  • Workshop "Počujko" pre počujúce deti o ich nepočujúcich kamarátoch

Podpora vzniku 1. audiocentra na Slovensku

Uvedomujeme si, aký zásadný vplyv má skoré a správne pridelenie a nastavenie načúvacích aparátov. Aj napriek snahe mnohých odborníkov, na Slovensku na to zatiaľ nie sú vhodné podmienky.

Cieľom lekárskej verejnosti je vytvorenie audiocentier, ktoré by deťom s poruchou sluchu poskytovali diagnostické služby na svetovej úrovni.

Vrámci našich aktivít podporujeme tieto snahy ako finančne, tak vlastnou intervenciou a osvetou.

V septembri 2015 sme v spolupráci s Nadačným fondom Telekom pri nadácií Pontis realizovali zbierku na zakúpenie prístrojového vybavenia do 1. audiocentra na Slovensku, ktoré má vzniknúť na bratislavských Kramároch.

Taktiež sme iniciovali stretnutie odbornej a laickej verejnosti za okrúhlym stolom, ktoré nakoniec zrealizovala ORL Klinika na Kramároch. Vrámci tohoto stretnutia realizujeme prednášku o pohľade rodičov na starostlivosť o SP deti pre odbornú verejnosť.

Portál NepocujuceDieta.sk a jeho využitie pre ďalšie znevýhodnené komunity

Vytvorili sme komunitno-vzdelávací portál NepocujuceDieta.sk, kde rodičia detí s poruchou sluchu nájdu všetky informácie, ktoré súvisia s problematikou poruchy sluchu a rozvoja nepočujúcich detí. Rodičia majú na portáli možnosť nie len hľadať informácie, ale aj odpovede na svoje otázky, ktoré im môžu poskytnúť iný rodičia v diskusnom fóre. Zároveň dávame rodičom možnosť, aby aj oni zdieľali svoje vedomosti a myšlienky, ktoré môžu pomôcť ostatným - na to slúžia Blogy, ktoré môže písať ktokoľvek s dostatočnou chuťou na zdieľanie. Portál obsahuje aj slovník posunkov. Zdieľať svoje skúsenosti tu môžu taktiež odborníci, ktorí tak nielen pomôžu rodičom, nájsť inšpiráciu, ale pomôžu aj sebe navzájom, pri každodennej práci.

Keď sa nám podarí vyladiť všetky funkcie portálu, budeme ho ďalej ponúkať iným komunitám rodičov, ktorí majú inak obdarené deti. Vieme totiž, že potrebu vzdelávania rodičov a budovania komunity nemáme len my, ale každá skupina rodín, ktoré sa ocitnú v neľahkej situácií.

Skupina pre obhajobu práv detí s poruchou sluchu

Skupina pre obhajobu práv detí s poruchou sluchu pri OZ NepocujuceDieta.sk vznikla, aby sa o dobrých myšlienkach rozprávalo na jednom mieste a aby ich presadzovanie malo čo najlepšiu šancu na úspech. Skupina sa venuje formulácií a presadzovaniu kľúčových zmien v starostlivosti o deti s poruchou sluchu.

Viac o skupine a jej aktuálnom programe sa dočítate na stránke Skupiny pre obhajobu práv detí s poruchou sluchu.

Pravidelné stretnutia nepočujúcich detí a ich rodín v Bratislave

Vďaka Kresťanskému centru nepočujúcich v Bratislave sme začali organizovať prvé stretnutia rodín nepočujúcich detí. Spolu s deťmi sa stretávame každé 2 mesiace a vždy to pre nás znamená veľa krásnych zážitkov.

Na prvom v lete 2014 sa stretli 2 rodiny s dvoma deťmi. Potom sme spoločne s nimi a úžasnými dobrovoľníkmi zorganizovali Mikulášske stretnutie nepočujúcich detí a ich rodín, Veľkonočné stretnutie s kreatívnymi dielňami a na deň detí sa spojili ešte s ďalšími organizáciami. Na tieto stretnutia prišlo až 60 detí a s nimi 80 dospelých.

Tieto stretnutia sú zamerané hlavne na program pre deti, budovanie ich vzťahov vrámci komunity a spoznávanie sa celých rodín navzájom. Veríme, že deti s podobným životom by sa mali stretávať, aby sa necítili izolované v počujúcej spoločnosti. Pri mnohých deťoch sme boli svedkom krásnych emócií, keď "objavili" rovnaké deti, ako sú oni samé.

Pravidelná rodičovská skupina v Bratislave

Rodičovská skupina sa schádza každé dva mesiace (v mesiacoch, kedy sa nevidíme spolu s deťmi). Na neformálnych stretnutiach diskutujeme o spoločných problémoch, sedíme pri káve a bavíme sa na historkách našich detí.

Na niektoré stretnutia pozývame aj odborníkov, aby sa naši rodičia mohli dozvedieť nové informácie a spýtať sa na problémy, ktoré zažívajú.

Podpora stretnutí detí a rodičov mimo Bratislavy

Našim cieľom je postupne budovať podobné stretnutia aj v iných regiónoch Slovenska. Finančne sme podporili stretnutie rodín v Poprade, ktoré sa po prvý raz konalo v júni 2014.

V Bratislave sme pred rokom začínali podobne, ako naši priatelia. Chceme im preto pomáhať tieto stretnutia rozvíjať, aby mohli pozývať stále viac rodín.

V príprave je projekt s úniou materských centier, aby rodiča po celej republike mali „miesto“ na tieto stretnutia.

Program rodičovskej pomoci

Jeho cieľom je vytváranie osobných kontaktov medzi rodinami detí s poruchou sluchu. Rodičia sa vidia navzájom na mape Slovenskej republiky a tak môžu objaviť tých, ktorí sú im nablízku. Cez portál sa môžu kontaktovať pomocou súkromných správ, alebo sa stretnúť osobne. Cieľom je pretavenie týchto vzťahov do vzájomnej podpory, aby rodičia nemuseli ťažkými chvíľami prechádzať sami.

V druhej fáze projektu, po zozbieraní dostatočného množstva rodičov, sa budeme o vytváranie takýchto kontaktov usilovať aktívne aj z našej strany a vytvárať "lokálne bunky rodičov".

Ak chcete ostatným na mape ukázať, že sa radi stretnete, začiarknite si účasť v programe vo Vašom profile alebo počas registrácie.

Tvorba video-slovníka posunkov

Posunky považujeme za dôležitý prvok v snahe o rozvoj dieťaťa s poruchou sluchu. S pomocou Nadačného fondu Telekom pri Nadácií Pontis pripravujeme videá s posunkami, ktoré nájdete v sekcií Slovník posunkov.

Administrácia audiologických vyšetrení slovenských detí v Brne

Vzhľadom na to, že niektoré vyšetrovacie metódy na Slovensku nie sú dostupné, viacero rodín zo Slovenska navštívilo kliniku AUDIO-Fon v Brne (http://www.audiofon.cz/). Na vlastnej koži sa presvedčili, aké dôležité je audiologické vyšetrenie u malých detí a ako nápomocné je pri nastavovaní prístrojov v ranom veku dieťatka.

Nakoľko táto klinika je nesmierne vyťažená a nemala časový priestor koordinovať pacientov zo Slovenska, rozhodli sme sa im v tom dobrovoľne pomáhať. Podľa ich časových možností nám poskytujú termíny vyšetrení pre slovenské deti a následne vyberajú spomedzi prihlásených uchádzačov. Najväčší význam a prínos takéhoto vyšetrenia je najmä pri deťoch v ranom veku (0 - 4 roky).

Vyššie sa môžete dočítať o našej snahe podporiť vznik takéhoto centra aj u nás.

Workshop "Počujko" pre počujúce deti o ich nepočujúcich kamarátoch

Mali sme možnosť urobiť workshop „Počujko“ na festivale Kde bolo, tam bolo a na Magio Pláži, kde sme mohli počujúcim deťom vysvetliť a mohli si na chvíľku zažiť aké je to nepočuť. Mohli im sprostredkovať svet nepočujúcich a pomôcť im nazerať na ne iným spôsobom. Tak, aby keď niekedy v budúcnosti stretli nepočujúce dieťa, nebáli sa a vedeli ako sa mu prihovoriť, či sa s ním hrať.

Taktiež sme do viacerých médií robili rozhovory s cieľom upriamenia pozornosti verejnosti na túto problematiku, jej scitlivovania a väčšieho prijatia „inakosti“ nepočujúcich.

Pridajte sa k nám, spolu tak môžeme vytvoriť krajší život pre naše nepočujúce deti a hlavne pre deti, ktoré sa s poruchou sluchu v budúcnosti narodia.