Kurzy posunkov OZ Nepočujúce Dieťa

OZ Nepočujúce Dieťa príležitostne organizuje kurzy posunkového jazyka určené pre rodiny detí s poruchou sluchu. Naše kurzy sú zamerané na potreby rodín s malými deťmi. Tomu je prispôsobená preberaná slovná zásoba, ktorá sa sústredí na aktuálne situácie, ktoré rodiny so svojimi deťmi práve zažívajú. Čas na kurze tak využívame skutočne efektívne, bez toho, aby sme učasníkov zahlcovali posunkami, ktoré práve nepotrebujú.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre rodičov a blízkych detí s poruchou sluchu. V prípade voľnej kapacity však medzi nami radi privítame aj ďalších záujemcov - priateľov, učiteľov, vychovávateľov, lekárov, sociálnych pracovníkov, či kohokoľvek ďalšieho, kto prichádza do kontaktu s deťmi s poruchou sluchu a chcel by im lepšie rozumieť.

Termíny kurzov posunkovej komunikácie pre rodiny detí s poruchou sluchu

Konverzačný kurz pre mierne pokročilých - Marec - Jún 2020, Bratislava

  • 5 stretnutí po 3 hodiny, 1x za 3 týždne, v podvečerných hodinách 17:00 až 20:00
  • v týchto termínoch: 6. apríla, 27. apríla, 18. mája, 8. júna, 29. júna 2020
  • intenzívne precvičovanie preberaných posunkov a ich spájania do viet
  • Viac informácií nájdete na stránke Kurz posunkov
  • Prihlásiť sa môžete cez tento Formulár

Kurz pre začiatočníkov

  • Svoj predbežný záujem o kurz posunkovej komunikácie pre začiatočníkov môžete vyjadriť prostredníctvom tohto linku. O možnostiach otvorenia kurzu vás budeme následne informovať.

Ďalšie možnosti naučiť sa posunky: