Mapovanie skúseností rodičov

Pridajte svoj hlas práve teraz! OZ Nepočujúce dieťa mapuje skúsenosti rodičov na ich cestách zdravotným systémom na Slovensku. Vďaka vašim príbehom spoznáme skutočný stav starostlivosti o deti s poruchou sluchu. Potešíme sa, čo funguje a budeme sa usilovať zmeniť, čo nefunguje.

Ako sa prieskumu zúčastniť?

Vyplňte, prosím, Prieskum skúseností rodičov detí s poruchou sluchu v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Prieskum bude dostupný do 30.9.2020. Garantujeme úplnú diskrétnosť pri spracovávaní údajov.

Prečo nám záleží na skúsenostiach rodičov?

Našim cieľom je hľadať cesty, ako môžete vy a ďalší rodičia dostať podporu – od systému i od nás ako občianskeho združenia – efektívnejšie, účinnejšie a včas. V najlepšom záujme detí. Vaše príbehy nám pomáhajú spoznať skutočnú situáciu na Slovensku. V mozaike príbehov rodín potrebujeme vedieť o každom dieliku.

Ciele prieskumu:

  • chceme vedieť koľkí rodičia zažívajú náročné situácie či postupy, ktoré nereprezentujú najlepší záujem dieťaťa
  • chceme vaše skúsenosti premeniť na dáta, ktoré použijeme pri stretnutiach s odborníkmi, na ministerstvách a ďalších inštitúciách
  • chceme vám vedieť poskytnúť dostatok relevantných informácií, v situáciách kedy tápete

Aby bol prieskum skutočne užitočný, je dôležité zozbierať čo najviac rodičovských skúseností - pomôžte nám a oslovte k vyplneniu Prieskumu aspoň 2 svojich priateľov - rodičov uškových detí.

Pozývame k účasti nepočujúcich rodičov - ak budete k Prieskumu potrebovať vysvetlenie či tlmočenie, napíšte nám prosím na túto mailovú adresu: info@nepocujucedieta.sk

Kto prieskum realizuje?

Tvorcom aj vyhodnocovateľom prieskumu je občianske združenie NepočujúceDieťa.sk. Garantkou výskumu je Prof. Darina Tarcsiová z Katedry špeciálnej pedagogiky UK v Bratislave.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá NepocujuceDieta.sk