Mapovanie skúseností rodičov

OZ Nepočujúce dieťa mapuje skúsenosti rodičov na ich cestách zdravotným systémom na Slovensku. Vďaka vašim príbehom spoznáme skutočný stav starostlivosti o deti s poruchou sluchu. Potešíme sa, čo funguje a budeme sa usilovať zmeniť, čo nefunguje.

V akej fáze mapovania skúseností rodičov sa nachádzame?

Prieskumu skúseností rodičov, ktorý mapuje možné formy diskriminácie v oblasti zdravotnej starostlivosti o deti s poruchou sluchu sa do jeho ukončenia k 30.9.2020 zúčastnilo neuveriteľných 265 rodičov.

Ďakujeme za váš prínos! Máme prehľad o cestách jednotlivých rodín a detí za počutím - z pohľadu rôznych sluchových pomôcok, času zistenia poruchy sluchu a regionálnych špecifík. Mimoriadne nás teší účasť nepočujúcich rodičov, ktorá percentuálne zodpovedá ich zastúpeniu v populácií a dopĺňa tak celú škálu rôznorodých skúseností.

Kedy sa dozviete výsledky a čo ďalej?

Po fáze spracovávania dát budú na tejto stránke, počnúc koncom tohto roka, postupne pribúdať zistenia v prehľadnej podobe. Nájdete tu aj formulár na podanie vášho rodičovského podnetu k nedokonalostiam na vašej ceste za sluchom. Je potrebné, aby každý takýto hlas zaznel! Kompetentní od nás často chcú vedieť čísla. My tušíme, že je vás viac s podobnými trápeniami, ale potrebujeme si byť istí, že presadzujeme ako prvé zmeny v oblastiach, kde v súčasnej situácií zažívate najväčšie ťažkosti.

V budúcom roku plánujeme ísť hlbšie do príčin a skúseností konkrétnych rodičov v ďalšej fáze výskumu. Považujeme za potrebné prebádať aj sociálnu a školskú oblasť.

Ak máte tip, ako na to, alebo nás chcete podporiť svojou expertízou, napíšte nám na info@nepocujucedieta.sk.

Zatiaľ vám ponúkame k nakuknutiu pár základných údajov o štruktúre respondentov prieskumu:Nehľadáme len chyby

Chceme prispieť k zlepšovaniu situácie detí a rodín v procese diagnostiky, kompenzácie a rehabilitácie poruchy sluchu u detských pacientov. Popri poukázaní na rezervy a nedostatky, máme aj potešujúce správy o pokrokoch.

Prečo nám záleží na skúsenostiach rodičov?

Naším cieľom je hľadať cesty, ako môžete vy, my a ďalší rodičia dostať podporu – od systému i od nás ako občianskeho združenia – efektívnejšie, účinnejšie a včas. V najlepšom záujme detí. Vaše príbehy nám pomáhajú spoznať skutočnú situáciu na Slovensku. V mozaike príbehov rodín potrebujeme vedieť o každom dieliku.

Ciele prieskumu:

  • Chceme vedieť koľkí rodičia zažívajú náročné situácie či postupy, ktoré nereprezentujú najlepší záujem dieťaťa.
  • Chceme vaše skúsenosti premeniť na dáta, ktoré použijeme pri stretnutiach s odborníkmi, na ministerstvách a ďalších inštitúciách.
  • Chceme vám vedieť poskytnúť dostatok relevantných informácií, v situáciách kedy tápete.

Podajte podnet

Vaše ťažkosti, zaseknutia systému a problémy, s ktorými sa na ceste za sluchom vášho dieťaťa stretávate budeme riešiť aj naďalej. Napíšte nám o nich aby sme vedeli:

  1. tlmočiť kompetentným na ministerstvách, úradoch či poisťovniach, aké množstvá rodičov riešia aké problémy,
  2. byť vám nápomocní pri konkrétnom riešení vašich ťažkostí.

Dajte nám o nich vedieť, kliknite sem a napíšte nám.

Ak môžete, zanechajte nám na seba vo formulári kontakt, aby sme sa s vami v prípade potreby vedeli skontaktovať pri riešení vašich podnetov.

Kto prieskum realizuje?

Tvorcom aj vyhodnocovateľom prieskumu je občianske združenie NepočujúceDieťa.sk. Garantkou výskumu je Prof. Darina Tarcsiová z Katedry špeciálnej pedagogiky UK v Bratislave.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá NepocujuceDieta.sk.