Mapa odborníkov

Odporučiť pridanie záznamu

Filter odborníkov a zdrojov

Surdopéd

Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Žilinský kraj
Bratislavský kraj

Logopéd

Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Bratislavský kraj
Trnavský kraj

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj

Sociálny pracovník

Nitriansky kraj

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Nitriansky kraj

Špeciálny pedagóg

Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj

Psychológ

Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Žilinský kraj
Bratislavský kraj

Tlmočník

Nitriansky kraj

Internetové stránky

Bratislavský kraj

Združenia, komunity

Bratislavský kraj

Občianske združenie

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

Fyzioterapeut

Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Žilinský kraj

Sociálny poradca

Banskobystrický kraj
Prešovský kraj

Audiológ

Bratislavský kraj

Chirurg

Bratislavský kraj

Foniater

Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj
Žilinský kraj

Škola

Banskobystrický kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
Bratislavský kraj
Nitriansky kraj

Klinický psychológ

Žilinský kraj

Vysoká škola

Trnavský kraj
Bratislavský kraj

Audiometria

Košický kraj
Žilinský kraj

Kurzy

Bratislavský kraj

Klinický logopéd

Žilinský kraj

ORL lekár

Žilinský kraj

Duchovná služba

Bratislavský kraj

Terénne poradenstvo

Bratislavský kraj