Mgr. Zuzana Moškurjáková

Kategórie:
Logopéd
Stručný popis:
klinický logopéd
Adresa:
Kyjevské nám. 7, 974 04 Banská Bystrica
Detailný popis:

Ambulancia klinickej logopédie poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s narušenou komunikačnou schopnosťou bez vekového obmedzenia. K najmladším pacientom našej ambulancie patria deti s poruchami sluchu, ktoré po diagnostike sluchu prevezmeme do našej starostlivosti bez obmedzenia veku často pred 12 mesiacom veku. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii je plne hradené z verejného zdravotného poistenia a sme zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní.

Mapa: