Ako pomôcť?

Ako sme už pomohli?

OZ Nepočujúce Dieťa založilo a od roku 2015 rozvíja prvý vzdelávaco-komunitný portál pre rodičov detí s poruchou sluchu.
Spustili sme Rodičovskú online poradňu, vyškolili poradcov a podporujeme rodičov pri riešení ich problémov.
Vytvorili sme online video-slovník detských posunkov, mapu odborníkov a vzdelávame rodičov v oblasti komunikácie so svojimi deťmi.
Presadili sme zvýšenie úhrady za načúvacie prístroje zo 190 na 500 €. Kvalitné prístroje sa stali dostupnými pre všetkých.
Vyzbierali sme 20 000 € na podporu vzniku špecializovaného audiologickeho pracoviska pre deti na Kramároch.
Pravidelne organizujeme komunitné a osvetové podujatia pre rodičov a priateľov detí s poruchou sluchu a širokú verejnosť.

Čo robíme?

Podporujeme rodičov na ceste k počutiu a úspešnej komunikácii s dieťaťom s poruchou sluchu.

Čo plánujeme?

Tvoríme novú publikáciu "Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí", s ktorou sa rodičia rýchlo zorientujú v novej situácií a budú vedieť včas pomôcť svojmu dieťaťu.
Posilňujeme rodičovské online poradenstvo, vzdelávame sa a budujeme systém šírenia kľúčových opakujúcich sa informácií ďalej čo najviac rodičom.
Pokračujeme v obhajobe práv rodín s deťmi s poruchou sluchu, zhromaždili sme a analyzujeme dáta v zdravotnej oblasti, zapájame sa do tvorby štandardov v poradenstve aj ORL zdravotnej starostlivosti.
Čaká nás rozšírenie ďalších aktivít do online priestoru, aby sa podpora k rodinám dostávala aj počas pandémie.

Ako môžem poukázať 2%?

Postup je rôzny pre rôzne osoby. Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, postupujte takto:

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
 2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Vyplňte formulár „Vyhlásenie – POZOR - riadok 13 sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (napr. sumu 12,344 € zapíšete ako 12,34 € a sumu 12,345 € ako zapíšete 12,35 €). IČO zarovnajte smerom doprava. Odporúčame vyplniť aj telefónne číslo, aby Vás daňový úrad v prípade komplikácií mohol kontaktovať. Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.
 4. Do 30.04.2023 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad.
Ak podávate daňové priznanie, alebo ste právnická osoba, postup nájdete tu.
Ak ste ako dobrovoľník minulý rok odpracovali viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3%, postup nájdete tu.

Údaje OZ NepocujuceDieta.sk

Pri vypĺňaní vyhlásenia budete potrebovať tieto údaje nášho združenia:

 • IČO/SID: 42416825 (SID prázdne) - IČO zarovnajte doprava (tj. ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním).
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Názov: NepocujuceDieta.sk
 • Sídlo – ulica: Krasovského
 • Súpisné/orientačné číslo: 3742/13
 • PSČ: 85101
 • Obec: Bratislava
Srdečne Vám ďakujeme!

Chceli by ste pomôcť finančným darom?

Prispieť môžete aj cez darovací portál Darujme.sk. Pre Vaše pohodlie je možné nastaviť aj pravideľné príspevky. Ďakujeme!

Chcete priložiť ruku k dobrým veciam?

Tu a tam organizujeme rôzne akcie a projekty, na ktoré treba viac rúk, než máme v OZ všetci dokopy.

Vtedy sa s prosbou o pomoc obraciame na našich dobrovoľníkov. Ak by si chcel /a aj Ty priložiť ruku k dobrým veciam, prihlás sa do nášho dobrovoľníckeho zoznamu a budeme na Teba myslieť pri ďalšej akcií ;-)

Ako prvý krok vyplň Prihlášku dobrovoľníka a napíš nám o tom na info@nepocujucedieta.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na Teba ;-)