Ako pomôcť?

Ako sme už pomohli?

OZ Nepočujúce Dieťa založilo v roku 2015 prvý vzdelávaco-komunitný portál pre rodičov detí s poruchou sluchu.
Spustili sme Rodičovskú online poradňu a vyškolili sme ôsmich poradcov, ktorí pomáhajú rodičom pri riešení ich problémov.
Presadili sme zvýšenie úhrady za načúvacie prístroje zo 190 na 500 eur. Tak sa kvalitné načúvacie prístroje stali dostupnými pre všetky deti na Slovensku.
Vyzbierali sme 20 000 € na podporu vzniku špecializovaného audiologickeho pracoviska pre deti v nemocnici na Kramároch.
Pravideľne organizujeme komunitné a osvetové podujatia pre rodičov a priateľov detí s poruchou sluchu a širokú verejnosť.

Čo robíme?

Pomáhame rodičom detí s poruchou sluchu, aby dokázali nájsť správnu cestu včas a obhajujeme práva sluchovo postihnutých detí.

Čo plánujeme?

Budeme ďalej rozvíjať projekt Rodičovskej online poradne, v ktorej vyškolení laickí poradcovia pomáhajú rodičom s ich problémami.
Spustíme dlho očakávaného Počujka - online klub rodičov a priateľov detí s poruchou sluchu, ktorý rodičom prinesie návody na rozvoj ich detí, adresár odborníkov, video slovník posunkového jazyka a ďalšie užitočné nástroje.
V rámci obhajoby práv rodín sluchovo postihnutých detí sa budeme spolu s odborníkmi a ProBono právnikmi aktívne zapájať do ďalších kľúčových tém.
Čaká nás množstvo podujatí pre rodičov a priateľov detí s poruchou sluchu, kde deti spoznajú ďalšie deti so špeciálnymi uškami, ale aj pre ich počujúcich kamarátov, aby mohli naše deti vyrastať spolu so svojimi priateľmi

Ako môžem poukázať 2%?

Postup je rôzny pre rôzne osoby. Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, postupujte takto:

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
 2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane. POZOR! Tento rok prvýkrát musí byť potvrdenie vytlačené na štandardizovanom tlačive daňového úradu, iné formáty nebudú akceptované).
 3. Vyplňte formulár „Vyhlásenie – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.
 4. Do 30.04.2018 obe tieto tlačivá doručte na daňový úrad podľa svojho bydliska (vyhľadávanie).
Ak podávate daňové priznanie, alebo ste právnická osoba, postup nájdete tu.
Ak ste ako dobrovoľník minulý rok odpracovali viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3%, postup nájdete tu.

Údaje OZ NepocujuceDieta.sk

Pri vypĺňaní vyhlásenia budete potrebovať tieto údaje nášho združenia:
 • IČO/SID: 42416825 (SID prázdne) - IČO zarovnajte doprava (tj. ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním).
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Názov: NepocujuceDieta.sk
 • Sídlo – ulica: Krasovského
 • Súpisné/orientačné číslo: 3742/13
 • PSČ: 85101
 • Obec: Bratislava
Srdečne Vám ďakujeme!

Chceli by ste pomôcť finančným darom?

Prispieť môžete aj cez darovací portál Dobrá Krajina. Pre Vaše pohodlie je možné nastaviť aj pravideľné príspevky. Ďakujeme!

Chcete priložiť ruku k dobrým veciam?

Tu a tam organizujeme rôzne akcie a projekty, na ktoré treba viac rúk, než máme v OZ všetci dokopy.

Vtedy sa s prosbou o pomoc obraciame na našich dobrovoľníkov. Ak by si chcel /a aj Ty priložiť ruku k dobrým veciam, prihlás sa do nášho dobrovoľníckeho zoznamu a budeme na Teba myslieť pri ďalšej akcií ;-)

Ako prvý krok vyplň Prihlášku dobrovoľníka a napíš nám o tom na info@nepocujucedieta.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na Teba ;-)