Ako pomôcť?

Ako sme už pomohli?

OZ Nepočujúce Dieťa založilo v roku 2015 prvý vzdelávaco-komunitný portál pre rodičov detí s poruchou sluchu.
Spustili sme Rodičovskú online poradňu a vyškolili sme ôsmich poradcov, ktorí pomáhajú rodičom pri riešení ich problémov.
Vytvorili sme online video-slovník detských posunkov, vďaka ktorému sa rodiny naučia komunikovať rukami.
Presadili sme zvýšenie úhrady za načúvacie prístroje zo 190 na 500 €. Kvalitné prístroje sa stali dostupnými pre všetkých.
Vyzbierali sme 20 000 € na podporu vzniku špecializovaného audiologickeho pracoviska pre deti na Kramároch.
Pravideľne organizujeme komunitné a osvetové podujatia pre rodičov a priateľov detí s poruchou sluchu a širokú verejnosť.

Čo robíme?

Pomáhame rodičom detí s poruchou sluchu, aby dokázali nájsť správnu cestu včas a obhajujeme ich práva.

Čo plánujeme?

Vytvoríme novú publikáciu "Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí", s ktorou sa noví rodičia rýchlo zorientujú v novej situácií a budú vedieť včas pomôcť svojmu dieťaťu.
Budeme ďalej rozvíjať projekt Rodičovskej online poradne, v ktorej rodičovskí poradcovia pomáhajú ďalším rodičom.
V rámci obhajoby práv rodín sluchovo postihnutých detí sa budeme zapájať do ďalších kľúčových tém.
Čaká nás mnoho komunitných a osvetových podujatí pre verejnosť a rodiny detí s poruchou sluchu.

Ako môžem poukázať 2%?

Postup je rôzny pre rôzne osoby. Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, postupujte takto:

 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
 2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane – POZOR! Potvrdenie musí byť vytlačené na štandardizovanom tlačive daňového úradu, iné formáty nebudú akceptované.
 3. Vyplňte formulár „Vyhlásenie – veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.
 4. Do 30.04.2019 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad.
Ak podávate daňové priznanie, alebo ste právnická osoba, postup nájdete tu.
Ak ste ako dobrovoľník minulý rok odpracovali viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3%, postup nájdete tu.

Údaje OZ NepocujuceDieta.sk

Pri vypĺňaní vyhlásenia budete potrebovať tieto údaje nášho združenia:

 • IČO/SID: 42416825 (SID prázdne) - IČO zarovnajte doprava (tj. ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním).
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Názov: NepocujuceDieta.sk
 • Sídlo – ulica: Krasovského
 • Súpisné/orientačné číslo: 3742/13
 • PSČ: 85101
 • Obec: Bratislava
Srdečne Vám ďakujeme!

Chceli by ste pomôcť finančným darom?

Prispieť môžete aj cez darovací portál Dobrá Krajina. Pre Vaše pohodlie je možné nastaviť aj pravideľné príspevky. Ďakujeme!

Chcete priložiť ruku k dobrým veciam?

Tu a tam organizujeme rôzne akcie a projekty, na ktoré treba viac rúk, než máme v OZ všetci dokopy.

Vtedy sa s prosbou o pomoc obraciame na našich dobrovoľníkov. Ak by si chcel /a aj Ty priložiť ruku k dobrým veciam, prihlás sa do nášho dobrovoľníckeho zoznamu a budeme na Teba myslieť pri ďalšej akcií ;-)

Ako prvý krok vyplň Prihlášku dobrovoľníka a napíš nám o tom na info@nepocujucedieta.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na Teba ;-)