Ako pomôcť?

Ako sme už pomohli?

OZ Nepočujúce Dieťa založilo v roku 2015 prvý vzdelávaco-komunitný portál pre rodičov detí s poruchou sluchu.
Spustili sme Rodičovskú online poradňu a vyškolili sme ôsmich poradcov, ktorí pomáhajú rodičom pri riešení ich problémov.
Vytvorili sme online video-slovník detských posunkov, vďaka ktorému sa rodiny naučia komunikovať rukami.
Presadili sme zvýšenie úhrady za načúvacie prístroje zo 190 na 500 €. Kvalitné prístroje sa stali dostupnými pre všetkých.
Vyzbierali sme 20 000 € na podporu vzniku špecializovaného audiologickeho pracoviska pre deti na Kramároch.
Pravideľne organizujeme komunitné a osvetové podujatia pre rodičov a priateľov detí s poruchou sluchu a širokú verejnosť.

Čo robíme?

Pomáhame rodičom detí s poruchou sluchu, aby dokázali nájsť správnu cestu včas a obhajujeme ich práva.

Čo plánujeme?

Budeme ďalej rozvíjať projekt Rodičovskej online poradne, v ktorej rodičovskí poradcovia pomáhajú ďalším rodičom.
Pripravíme manuály pre nových aj skúsenejších rodičov, vďaka ktorým budú vedieť ako včas pomôcť svojim deťom.
V rámci obhajoby práv rodín sluchovo postihnutých detí sa budeme zapájať do ďalších kľúčových tém.
Čaká nás mnoho komunitných a osvetových podujatí pre verejnosť a rodiny detí s poruchou sluchu.

Chceli by ste pomôcť finančným darom?

Prispieť môžete aj cez darovací portál Dobrá Krajina. Pre Vaše pohodlie je možné nastaviť aj pravideľné príspevky. Ďakujeme!

Chcete priložiť ruku k dobrým veciam?

Tu a tam organizujeme rôzne akcie a projekty, na ktoré treba viac rúk, než máme v OZ všetci dokopy.

Vtedy sa s prosbou o pomoc obraciame na našich dobrovoľníkov. Ak by si chcel /a aj Ty priložiť ruku k dobrým veciam, prihlás sa do nášho dobrovoľníckeho zoznamu a budeme na Teba myslieť pri ďalšej akcií ;-)

Ako prvý krok vyplň Prihlášku dobrovoľníka a napíš nám o tom na info@nepocujucedieta.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na Teba ;-)