CŠPP ako súčasť Spojenej školy interntnej Z. Nejedlého 81, Levice

Kategórie:
Logopéd, Surdopéd, Psychológ, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Škola
Stručný popis:
logopedické, surdopedické, psychologické služby
Adresa:
Z.Nejedlého 41, 934 01 Levice
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:

Poskytujeme psychologickú a špeciálnopedagogickú starostlivosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím. Poskytujeme diagnostiku, terapiu deťom od raného veku a žiakom až do ukončenia prípravy a povolanie. Zastúpenie pédií:

  • logopéd,
  • somatopéd,
  • surdopéd,
  • psychopéd,
  • psychológ.
Mapa: