Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.

Kategórie:
Surdopéd, Logopéd, Psychológ, Fyzioterapeut, Klinický psychológ
Stručný popis:
Centrum včasnej intervencie - Žilina
Adresa:
Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:

Služba včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením vo veku 0-7 rokov. Služby SCŠPP primárne zamerané na ranú starostlivosť.

Surdopéd - Mgr. Mária Fulmeková, fulmekova@cvizilina.sk
Surdopéd - Mgr. Eva Trnovcová, trnovcova@cvizilina.sk
Surdopéd - Mgr. Barbora Gronská, gronska@cvizilina.sk
logopéd - Mgr. Jana Kišová - kisova@cvizilina.sk
Psychológ - Mgr. Zuzana Gavláková, gavlakova@cvizilina.sk
Klinický psychológ (pre potreby dávok a kompenzácií) - Mgr. Simona Priesolová, priesolova@cvizilina.sk
Fyzioterapeut - Mgr. Lenka Dikošová, dikosova@cvizilina.sk"

Mapa: