Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Hurbanistov 6, 080 01 Prešov

Kategórie:
Logopéd, Surdopéd, Špeciálny pedagóg, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Stručný popis:
CŠPP
Adresa:
Hurbanistov 6, 080 01 Prešov
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:

CŠPP poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu činnosť pre detí so zdravotným znevýhodnením.

Personálne obsadenie:
Mgr. Danka Okruhľanská – koordinátorka poradne, špeciálny pedagóg – psychopéd
Mgr. Blanka Jure – sociálny pedagóg
Mgr. Marta Borovská – špeciálny pedagóg, psychopéd, surdopéd
Mgr. Ingrid Kopčíková – špeciálny pedagóg, surdopéd, poruchy učenia
Mgr. Denisa Čechová – špeciálny pedagóg, logopéd, surdopéd, poruchy učenia
Mgr. Katarína Bačovčinová - psychológ
Mgr. Jana Nehilová – psychológ
Mgr. Lucia Homišanová – psychológ
PaedDr. Jozef Hlubovič – tyflopéd
Mgr. Eva Kaletová – špeciálny pedagóg, somatopéd

Oficiálne kontakty CŠPP:
051 772 5129
Koordinátor CŠPP: 0911 531 800
cspp.psabadosa@gmail.com
www.spojenaskola.info"

Mapa: