Kategórie:
Internetové stránky, Surdopéd, Občianske združenie, Terénne poradenstvo
Stručný popis:
online poradenstvo, terénne poradenstvo v rodinách s deťmi s poruchou sluchu
Adresa:
Beňadická 13, 851 06 Bratislava - Petržalka
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:
  • terénne poradenstvo v rodinách s deťmi s poruchou sluchu, 
  • aktivity pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu,
  • online poradňa,
  • mobilná aplikácia "Posunkuj HRAvo",
  • web stránka Infosluch.sk
Mapa: