OZ Nepočujúce dieťa

Kategórie:
Internetové stránky, Združenia, komunity, Občianske združenie
Stručný popis:
Stránka, poradňa, pomoc a aktivity pre rodiny detí s poruchou sluchu
Adresa:
Mánesovo námestie 4/5, 510101 Bratislava - Petržalka
Internetová stránka:
Detailný popis:

V OZ Nepočujúce dieťa sme rodičia, ktorí si prešli cestu k sluchu s vlastným dieťaťom, spojili sme sa s odborníkmi a našimi skúsenosťami pomáhame iným rodičom. Hľadáme riešenia, ktoré pomôžu čo najväčšiemu počtu z týchto detí aj za súčasnej situácie.

Rodičia, ktorým pomáhame, nemajú s poruchou sluchu predchádzajúcu skúsenosť a väčšinou im nedokáže poradiť ani nikto z ich okolia. Majú obrovskú motiváciu pomôcť svojmu dieťaťu, no zároveň prepadajú beznádeji, keď si uvedomia, že nevedia, čo majú robiť. Tento pocit sa im vracia aj neskôr na ich ceste. Ako dieťa rastie a prichádzajú nové výzvy. Vstup do kolektívu, výber školy, komunikácia so širším okolím, prijímanie vlastného znevýhodnenia.

Aby cesta za počutím mohla byť priama a plná nádeje poskytujeme rodičom:

  • informácie (www.nepocujucedieta.sk)
  • individuálne online poradenstvo - od vzniku občianskeho združenia v roku 2015 sme poskytli poradenstvo k viac než 1 800 emailom a správam od rodičov
  • vzdelávanie
  • podporu vytvárania komunít
  • príležitosti na stretnutia
  • Zároveň sieťujeme rodičov a odborníkov, šírime osvetu a presadzujeme potreby detí s poruchou sluchu a ich rodín, prispievame k hľadaniu systémových riešení a vytvárame tlak na podporu inklúzie detí s poruchou sluchu do spoločnosti.
Mapa: