o.z. Kresťanské centrum nepočujúcich - Bratislava

Kategórie:
Združenia, komunity, Občianske združenie, Duchovná služba
Stručný popis:
duchovná služba, sviatosti, rozvoj kresťanských hodnôt
Adresa:
Františkánska 2, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:

Okrem duchovnej činnosti v posunkovom jazyku (nedeľné sv. omše o 16:30, vysluhovanie sviatostí, preklad Biblie do PJ) sa zameriavame na kresťanský rozvoj hodnôt detí, mládeže a dospelých, pre ktorých vytvárame podmienky osobného i spoločenského rastu pri rôznych stretnutiach (duchovných, kreatívnych, poznávacích, pracovných,...). Pre deti je to najmä každoročný denný letný tábor, ktorý im umožní aktívne a zábavne prežiť časť prázdniny spolu s ich "posunkujúcimi" kamarátmi.

Mapa: