Kategórie:
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Surdopéd, Psychológ, Logopéd, Špeciálny pedagóg
Stručný popis:
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa:
Partizánska 2, 058 01 Poprad
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:
  • špeciálny pedagóg,
  • surdopéd,
  • psychológ,
  • logopéd
Mapa: