Kategórie:
Logopéd
Stručný popis:
logopedická ambulancia
Adresa:
K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín
Telefón:
Detailný popis:

Sme dve špecializované ambulancie klinickej logopédie. Zameriavame sa na včasnú, kvalitnú klinicko-logopedickú diagnostiku a následnú liečbu.
V ambulancii pracujú:

  • PhDr. Daniela Bittera - klinický logopéd - 0949100012
  • Mgr. Katarína Filinová - logopéd v špecializačnej príprave - 0944233447

Mapa: