Mgr. Katarína Eliášová

Kategórie:
Klinický logopéd
Stručný popis:
Ambulancia klinickej logopédie
Adresa:
Piešťanská 4, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Detailný popis:

Som klinický logopéd pracujúci v AKL s deťmi i dospelými s narušenou komunikačnou schopnosťou. Našimi pacientami sú osoby s vývinovou jazykovou poruchou, narušením zvukovej roviny reči, myofunkčnými poruchami, zajakavosťou, stavmi po NCMP, symptomatickými poruchami reči ( pri PAS, MP, SP) a ai.

Mapa: