Centrum včasnej intervencie n.o., Prešov

Kategórie:
Surdopéd, Sociálny poradca, Psychológ, Fyzioterapeut
Stručný popis:
Centrum včasnej intervencie n.o., Prešov
Adresa:
Vodárenská 3, 08001 Prešov
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:

Včasná intervencia je od roku 2014 poskytovaná na Slovensku ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb, upravuje ju zákon 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zameriava sa na pomoc a podporu rodičom, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery. Poskytuje sa prednostne terénnou formou – v domácom prostredí rodiny. Ak takáto forma služby nie je vhodná, poskytuje sa ambulantná forma služby včasnej intervencie. Poskytuje sa dieťaťu do 7 rokov veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a jeho rodine.

Služba včasnej intervencie zahŕňa:

  • špecializované sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa
  • preventívne aktivity
  • komunitnú rehabilitáciu.

Tím pracovníkov:

  • sociálny poradca,
  • špeciálny pedagóg - surdopéd,
  • fyzioterapeut,
  • psychológ

 

Mapa: