NZZ- Ambulancia klinickej logopédie, Poprad

Kategórie:
Klinický logopéd
Stručný popis:
lKlinická logopédia
Adresa:
Slovenského odboja 180/11, 058 01 Poprad
Detailný popis:

diagnostika a terapia porúch jazykových, rečových a komunikačných schopností, odborné poradenstvo

Mapa: