SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica

Kategórie:
Škola
Stručný popis:
SOŠ Kremnica - škola
Adresa:
Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:

Naša škola poskytuje stredné odborné a aj všeobecné vzdelávanie v učebných a študijných odboroch pre žiakov so sluchovým a kombinovaným zdravotným znevýhodnením.
Všetci pedagogický zamestnanci školy majú špecialnopedagogickú spôsobilosť na prácu so žiakmi so sluchovým znevýhodnením.

Mapa: