Mgr. PhDr. Eva Vanousová

Kategórie:
Klinický logopéd
Stručný popis:
ambulancia klinickej logopédie
Adresa:
Huncovská 42, 060 01 Kežmarok
Telefón:
Detailný popis:

Som pedagóg, školský a klinický logopéd. Venujem sa diagnostike vývinu reči, stimulácii vývinu reči, U detí s poruchami sluchu audio-vizuálnej stimulácii reči. K osobám pristupujem individuálne. Som zástancom orálnej reči, ale v príprade potreby aplikujem náhradnú formu komunikácie - znaková reč, režimové karty, gestá. Cieľom včasnej odbornej intervencie je plná integrácia dieťaťa so sluchovým postihom do bežnej populácie, čo sa nám u niekoľkých osôb podarilo.

Mapa: