Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Kategórie:
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Audiometria
Stručný popis:
SCŠPP, diagnostika, terapia, skríning sluchu
Adresa:
Námestie Andreja Hlinku 56, 03401 Ružomberok
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:

V našom centre pracuje špeciálny pedagóg, surdopéd:
Ponúkame:
- kopletnú starostlivosť o klientov so sluchovým postihnutím
- Benaudira terapiu a diagnostiku, vyšetrenie sluchového spracovania
- sluchový skríning (skriningový audiometer- interaktívny skriningovy test MAGIC)

Mapa: