PhDr. Katarína Zborteková

Kategórie:
Psychológ
Stručný popis:
psychologička
Adresa:
Bratislava
Telefón:
Detailný popis:
  • psychologická diagnostika,
  • psychologické poradenstvo pre deti so sluchovým postihnutím a ich rodiny,
  • výskumná a praktická skúsenosť s integrovaným vzdelávaním detí s poruchou sluchu a narušenou komunikačnou schopnosťou
Mapa: