Mgr. Miroslava Petrík

Kategórie:
Logopéd
Stručný popis:
klinický logopéd
Detailný popis:

Poskytovanie klinicko-logopedickej diagnostiky, terapie a poradenstva u detí a dospelých s narušenou komunikačnou schopnosťou

Mapa: