PaedDr. Adriana Chomová

Kategórie:
Klinický logopéd
Stručný popis:
klinická logopédia
Adresa:
Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
Telefón:
Detailný popis:

Som klinický logopéd, pracujúci v NZZ. Venujem sa všetkým druhom NKS - u detí , dospelých s neurodegeneratívnym ochor. a jeho následkami na reči, po NCMP.

Mám v starostlivosti deti s poruchou sluchu- s KI aj s NA...neustále sa vzdelávame /mám na ambulancii aj absolventku 2 roky po škole v špecializačnej príprave/...

Mapa: