Kategórie:
Logopéd
Adresa:
Saratovská 24, 841 02 Bratislava - Dúbravka
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:

V ambulancii klinickej logopédie poskytujeme poradenstvo v oblasti narušenej komunikačnej schopnosti (NKS). Zameriavame sa na diagnostiku a intervenciu NKS u detí a dospelých. Venujeme sa oblastiam:

• poruchy artikulácie

• poruchy hlasu

• poruchy plynulosti reči

• narušený vývin reči

• špecifické poruchy učenia

• poruchy reči pri ochoreniach mozgu ( cievne príhody, nádory, zápaly, úrazy...)

• poruchy reči pri rázštepoch

• symptomatické poruchy reči (narušená komunikačná schopnosť sprevádzajúca iné ochorenia, postihnutia alebo narušenia).

Rozpracovanú máme diagnostiku a ranú intervenciu u detí s poruchami sluchu. Poskytujeme auditívno-verbálnu terapiu.

Mapa: