Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku (Centrum kochleárnej implantácie)

Kategórie:
Foniater, Klinický logopéd, ORL lekár
Stručný popis:
Nemocnica, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku: ORL lekár, foniater, klinický logopéd
Adresa:
Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
Internetová stránka:
Detailný popis:

- MUDr. Jozef Mašláni, ORL lekár, vyšetrenia: audiologické vyšetrenie, OAE, ASSR, AABR, posudzovanie kandidátov na kochleárnu implantáciu (KI)
- MUDr. Katarína Štullerová, foniater, vyšetrenia: korekcia sluchových vád naslúchajúcim aparátom (výber a nastavenie podľa poruchy sluchu)
- Mgr. et Mgr. Silvia Adzimová, klinický logopéd, klinicko-logopedická diagnostika dospelých pacientov s poruchou sluchu pred kochleárnou implantáciou, klinicko-logopedická terapia / auditívno-verbálny tréning a poradenstvo po kochleárnej implantácii (KI)

Kontakty:
Telefonický: recepcia Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku: +421 44 438 2570
Mail: orl@uvn.sk (Váš mail bude preposlaný príslušnému odborníkovi)

Mapa: