Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Kategórie:
Škola, Vysoká škola
Stručný popis:
vysoká škola, Študijný program Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
Adresa:
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
Internetová stránka:
Detailný popis:

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave ponúka študentom študovať aj tento štvorročný profesijne orientovaný bakalársky študijný program Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. Je zameraný na tlmočníctvo slovenského posunkového jazyka. Program je zameraný na tri základné oblasti: a) jazykové zručnosti v slovenskom jazyku a v slovenskom posunkovom jazyku, b) zručnosti tlmočníckej praxe pri tlmočení medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykom a c) vedomosti a znalosti problematiky nepočujúcich osôb.

Mapa: