Centrum včasnej intervencie Lučenec

Kategórie:
Logopéd, Surdopéd, Psychológ, Fyzioterapeut, Sociálny poradca
Stručný popis:
Centrum včasnej intervencie
Adresa:
Ul. Št. Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:

Poskytujeme službu včasnej intervencie terénnou a ambulantnou formou rodinám a deťom od 0 do 7 rokov, ak je vývin detí rizikový z dôvodu zdrav. postihnutia, alebo ide o deti so zdravotným postihnutím.
Náš tím tvoria:
špec. ped.– surdopedička/logopedička Erika Podhorcová (podhorcova@cvilucenec.sk)
psychologička Edita Fekiačová (fekiacova@cvilucenec.sk)
sociálna pracovníčka a terapeutka Milena Mališová (malisova@cvilucenec.sk)
logopedička Miroslava Macková (mackova@cvilucenec.sk)
fyzioterapeutka Jana Balážová , t.č. na MD ( balazova@cvilucenec.sk)

Mapa: