Národný ústav detských chorôb

Kategórie:
Logopéd, Psychológ
Stručný popis:
logopéd, psychológ
Adresa:
Bratislava
Detailný popis:

Na ORL klinike v NÚDCH pracujeme 2 logopedičky

  • Mgr. Barbora Štefanovičová
  • Mgr. Mária Eckhardt

v špecializačnej príprave najmä s deťmi s poruchou sluchu, kompenzované načúvacími aparátmi alebo kochleárnymi implantátmi. Pracujeme spoločne v jednej ambulancii a pri komunikácii s deťmi využívame aj základy posunkov. Objednať sa do našej ambulancie je možné cez mail kramare.logopedia@nudch.eu

  • Mgr. Nikoleta Ultisová – psychologička

Pracujem na DORL klinike ako psychologička s deťmi so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytujem komplexnú psychologickú diagnostiku a poradenstvo deťom s načúvacími aparátmi a kochleárnymi implantátmi, podporné vedenie rodičov. Kontakt: nikoleta.ultisova@nudch.eu

Mapa: