Ambulancia klinickej logopédie LOGOPLAY

Kategórie:
Klinický logopéd
Stručný popis:
klinická logopédia
Adresa:
Ulica Š. Králika 429/26, 971 01 Prievidza
Internetová stránka:
Telefón:
Detailný popis:

Mgr. Radana Siklienková- klinický logopéd

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť deťom a dospelým s narušenou komunikačnou schopnosťou v zmysle klinicko-logopedickej prevencie, poradenstva, diagnostiky a terapie.

 

Mapa: