Kategórie:
Združenia, komunity, Občianske združenie, Internetové stránky
Stručný popis:
Aktivity pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu, Online jazyková poradňa slovenského posunkového jazyka, Spravovanie elektronického slovníka Posunky.sk (www.posunky.sk)
Adresa:
Pluhová 967/48, 831 03 Bratislava - Nové Mesto
Internetová stránka:
Detailný popis:

Snepeda je celoslovenská, nezisková a dobrovoľná organizácia. Združuje nepočujúcich odborníkov, pedagógov, lektorov a podporovateľov, ktorí chcú umožniť najmä nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania.

Hlavným cieľom Snepedy je podporovať osoby s poruchou sluchu a počujúce osoby: v oblasti edukácie osôb s poruchou sluchu, v oblasti kultúry nepočujúcich, v oblasti výskumu a vývoja slovenského posunkového jazyka, v oblasti tlmočenia a prekladu pre komunitu nepočujúcich.

Mapa: