Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Námestovo

Kategórie:
Psychológ, Špeciálny pedagóg, Logopéd, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Stručný popis:
CŠPP Námestovo - psychologické, špeciálnopedagogické a logopedické služby
Adresa:
Mila Urbana 160/45, 029 01 Námestovo
Internetová stránka:
Detailný popis:

Naše centrum poskytuje starostlivosť pre deti od narodenia až po skončenú prípravu na povolanie a poradenstvo pre ich rodičov.

Ponúkame psychologické, špeciálnopedagogické a logopedické služby.

V rámci jednotlivých úsekov sa venujeme aj deťom so sluchovým postihnutím. Naša činnosť sa zameriava predovšetkým na prácu s rodičom (u detí v rannom veku) a neskôr aj na priamu činnosť s dieťaťom v rámci logopedických a surdopedických intervencií. Aktívne spolupracujeme a komunikujeme so školami v ktorých sú naši klienti umiestnení.

Mapa: