Ambulancia klinického logopéda, Rimavská Sobota

Kategórie:
Klinický logopéd
Stručný popis:
Klinická logopédia
Adresa:
Gorkého 4849/8B, 979 01 Rimavská Sobota
Detailný popis:

Klinicko-logopedická starostlivosť pre deti, mladistvých a dospelých

Mapa: